Presbiteri gyűlés – 2023.10.03.

2023-10-09

A presbitérium 2023. október 03-án, kedden a következő tárgysorozati pontokat tárgyalta meg:

 1. Miklós András presbiteri tisztségről való lemondásának elfogadása, Pervai András presbiteri tisztségbe való belépésének megerősítése
 2. Presbiter választással kapcsolatos további teendők
  55/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
  14 igen 2 nem és 2 tartózkodás szavazati aránnyal egyetért azzal, hogy
  a november 12-i presbiterválasztáson kötött listás szavazással
  válassza meg a gyülekezet képviselőit.
 3. Maroshegyi missziói egyházközség megalakulása
 4. Második önálló lelkészi állás létrehozása
  56/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
  17 igen, 1 nem arányú szavazattal kéri a Mezőföldi Református
  Egyházmegyét, hogy egy második önálló lelkészi állást hozhasson
  létre.
   
 5. Nt. Miklós Ferenc kirendelésének meghosszabbítása
  57/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
  egyhangúlag kéri a Mezőföldi Református Egyházmegyét, hogy egy
  évvel hosszabbítsa meg Miklós Ferenc maroshegyi kirendelését.

 6. Friderikusz Nándor fizetés kiegészítése
  5
  8/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
  egyhangúlag támogatja, hogy Friderikusz Nándor 2023. szeptember,
  október, november, december hónapokra havi szinten kapjon 100.000
  Ft bérkiegészítést.

 7. Ellenbruckné Kiss Aranka javadalma
  59/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
  egyhangúlag támogatja, hogy Ellenbruckné Kiss Aranka 2023.
  szeptember, október, november, december hónapokra havi szinten
  kapjon 100.000 Ft bérkiegészítést.

 8. Bakány Lajosné egyházfi szolgálatának a megköszönése 
  60/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvári Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma
  külön köszönetet mond, hálásan gondol vissza néhai Bakány Lajosné
  Évike, áldozatosan végzett egyházfi szolgálatára. Emlékét megőrizzük!
  A határozatot egyhangúlag támogatja a presbitérium.

 9. Marci Magdolna egyházfi szolgálatra való felkérése 
  61/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvári Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma
  egyhangúlag megbízza Marci Magdolnát az egyházfi szolgálatra napi 6
  órában bruttó 196300 Ft javadalmazással kiegészítve helyi járatos
  buszbérlettel próbaidővel.
 10. NRégi torony óra kérdése, templom belső felújítása, beszámoló a csendes napról, evangélizáció, 200 éves évforduló
  62/2023. számú határozat:
  A Székesfehérvári Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma
  egyhangúlag megbízza Fülöp Zoltánt, hogy a toronyórát felújíttassa
  1500000 Ft előzetes értékkel.