Ajánló

Csak Ige Biblia

Veritas Kiadó

Legtöbben annyira megszoktuk már, hogy a bibliai könyveket számozott fejezetekre tagoljuk, és a fejezeteken belül számozott verseket találunk, hogy nem is gondolunk bele abba, hogy a fejezet- és versszámok eredetileg nem voltak részei a szentírási szövegnek. Ezekkel csak a reformáció korától kezdve találkozhatunk a Bibliában, hiszen ekkor merült fel általánosan az az igény, hogy számokkal […]

Tovább

Miatyánk

Cseri Kálmán

Lehet-e egy imádságot magyarázni? Szabad e a Miatyánk mondatait elemezni és feltenni a kérdést: mit érthetett rajtuk Jézus? Helyes e kétezer évvel ezelőtt elhangzott szempontokat érvényeseknek tartanunk ma is, vagy megpróbálni azokat egészen más körülményeinkre alkalmazni? Amikor Jézust arra kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni, nem azt mondta a Miatyánk szövegéről, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok- érvel a szerző az Úr imádságát részletesen elemző igehirdetéséit csokorba gyűjtő kötetében, s válaszol igennel a fenti kérésekre.

Tovább

Istentől kapott fegyverzet

Cseri Kálmán

Isten megváltott gyermeke Krisztus harcosa, aki a hit szép harcát vívja naponta. Sokan azt gondolják: Atyám kegyelmébe fogadott Krisztus áldozata árán, innentől sima az út a mennyei célig. A Szentlélek kijózanít az Ige által: Isten ellensége, akit Krisztus legyőzött a kereszten még meg akarja keseríteni kis értéseivel a Krisztust követők életét. Isten szeret minket annyira, hogy nem enged minket a körülvevő bűn világában lelki fegyverzet nélkül élnünk. Ő jól ismeri az ellenség harcmodorát. Akiket Fia élete árán megváltott, azok számára elkészítette azt a lelki fegyverzetet, amibe felöltözve győztesen megállhatunk Fővezérünk, a győztes Krisztus mögött hitben, a mindennapok harcaiban.

Tovább

A Világ Világossága

Ittzés István

Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János 8,12 Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség evangelizációs hetén 2022. szeptember 18-24. között.

Tovább

Hinni Jézusban – A kereszténység lényege

John Stott

John Stott legnépszerűbb és immár klasszikusnak számító könyvében a kereszténység legalapvetőbb tényeit és tanításait összegzi tömören, kristálytiszta logikával és közérthetően. Valóban Isten Fia volt a názáreti Jézus? Miért feszítették keresztre? Igaz-e, hogy feltámadt a halálból? Mit jelent ma az ő követőjeként élni? A keresztény hit alappilléreinek összegzése segít a hívőknek, hogy újra átgondolják hitük alapjait […]

Tovább

Korunk égető kérdései

John Stott

Az angol evangéliumi vezető a keresztény élet társadalmi és erkölcsi kérdéseit veszi sorra lelkiismeretes alapossággal. Alaptétele, hogy a társadalmi mozgások elemzése és az aktivitás, sőt bizonyos célokért a politikában való részvétel is a hivatásunkhoz tartozik. Olyan égető kérdésekben vázolja fel a lehetséges keresztény magatartást, mint a túlnépesedés, szegénység, környezetszennyezés, munkanélküliség, faji megkülönböztetés, világméretű járványok és […]

Tovább

Reggel és este: Napi áhítatok

C. H. Spurgeon

Spurgeon világhírű áhítatoskönyve végre magyar nyelven is olvasható! 772 oldalon, minden napra két áhítat C.H. Spurgeon-től exkluzív, igazi bőrkötésben, bibliofil papírra nyomtatva, zsebkönyv méretben. Számtalan keresztényt inspiráltak Spurgeon közvetlen és éleslátó írásai és ezek a klasszikus meditációk ma is ugyanolyan aktuálisak, mint amikor megírták.

Tovább

Ahová a fény vetült – Memoár

Philip Yancey

Atlanta, 1950-es évek. Egy fiatalon megözvegyült anya vallástanításból tartja el magát és két fiát, Marshall és Philip Yancey-t, akik egyre azon igyekeznek, hogy kitörjenek lakókocsiotthonuk szűkös keretei közül. Amikor Philip főiskolás lesz, döbbenetes titokra derül fény apja halálának körülményeiről, és kezdi megérteni, mi vezette anyját a szélsőséges és szikár vallásosság felé, és hogyan jutott arra […]

Tovább

Hiszek… Az Apostoli Hitvallás

Jóo Sándor

Joó Sándor igehirdetései 1959–1960 „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni.” Zsid 11,6. Már csak azért is jó erről külön is beszélni, mert sok hívő ember van manapság, aki kicsit úgy érzi, hogy a hit már nem elég modern dolog. Ma mindent kiszámítanak, végiggondolnak, megkonstruálnak, fölmérnek, letárgyalnak, megfizetnek – ez reális dolog –, de hinni az […]

Tovább

Az Ígéret gyermekei

Robert R. Booth

Kell-e gyermekeket keresztelni? Vajon alátámasztható-e szilárd bibliai érvekkel a hívők gyermekeinek megkeresztelése? Ha igen, milyen érvekkel? A te gyermekeidről vajon mit mond a Szentírás? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Robert R. Booth egykori baptista lelkész, miközben lépésről-lépésre feltárja Isten szövetséges ígéreteit, amelyeket a hívő szülőknek és családjaiknak adott. Ez a könyv tehát csupán a keresztség alanyait, nem pedig annak módját vizsgálja. […]

Tovább