Az Ígéret gyermekei

Kell-e gyermekeket keresztelni? Vajon alátámasztható-e szilárd bibliai érvekkel a hívők gyermekeinek megkeresztelése? Ha igen, milyen érvekkel? A te gyermekeidről vajon mit mond a Szentírás? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Robert R. Booth egykori baptista lelkész, miközben lépésről-lépésre feltárja Isten szövetséges ígéreteit, amelyeket a hívő szülőknek és családjaiknak adott. Ez a könyv tehát csupán a keresztség alanyait, nem pedig annak módját vizsgálja. Valójában ez a lényegesebb és vitatottabb kérdés, hiszen a keresztség hogyanja mentén talán kevésbé merevek az álláspontok.

A reformáció egyházai mindig is azt vallották, hogy a hitre jutott felnőttek mellett szükséges megkeresztelni a hívő (értsd: újjászületett és megtért) szülők gyermekeit, mivel ők is Isten szövetséges népéhez tartoznak. Robert Booth könyvének legfőbb erőssége pontosan ez a biblikus szövetségteológiai megközelítés. Ezért tartjuk könyvét hiánypótló műnek. Őszintén reméljük, hogy Az ígéret gyermekei ígéretes és üdvös olvasmány lesz minden érdeklődő számára!