Alapítványunk

Ügyintéző elérhetősége: KÁPLÁRNÉ ADÉL e-mail: hrsza@albaref.hu

Az Alapítvány működését 2023-ben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 000 forinttal támogatta, melyet ezúton is hálásan köszönünk.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, hogy – a Szentírás tanításait, erkölcsi és lelkigondozói útmutatásait a társadalomban, különösen az ifjúság körében hatékonyan megjelenítse;
– az egyházközség által fenntartott intézmények működését támogassa;
– a gyülekezetben folyó diakóniai, azaz a keresztyén szeretet-alapú, minden embertársra vonatkoztatott szociális munkát felkarolja (Máté 22,37-39), a családsegítés és gondozás eredményesebb végzését elősegítse, az időskorúak, lelkészözvegyek gondozását megszervezze és támogassa;
– a keresztyény szolidaritás gyakorlásával a gyülekezetben és a társadalomban hátrányos helyzetű csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkálja szociális tevékenysége által;
– presbiterek és a presbiter utánpótlás, egyházi munkások, önkéntes segítők hitének elmélyítését munkálja, képzésüket, képességeik fejlesztését előmozdítsa;
– Bibliai és történelmi, illetve egyháztörténeti ismereteket oktasson, különös tekintettel református egyházi személyek (lelkészek, hitoktatók, presbiterek, egyházi munkások, önkéntes segítők) számára;
– a határon túli magyarsággal a hitbeli testvériséget ápolja, a társadalmi szolidaritást megjelenítse, kulturális örökségeik megóvását segítse, találkozókat, konferenciákat, képzési és pihenési alkalmak szervezzen határontúliak számára;
– hátrányos helyzetű csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkálja; – a magyarság tárgyi és szellemi kultúráját mind szélesebb körben ismertté tegye pl. kiállítások, tárlatok, rendezvények által; – támogassa az egyházközség zenei életét, zenei programok lebonyolítását, kiadványok megjelentetését;
– támogassa az egyházközség tulajdonában vagy kezelésben álló ingatlanok fenntartását, bővítését, állagmegóvását és megőrzését;

Kérjük, hogy adóbevallásuk készítése vagy készíttetése során éljenek ezzel a lehetőséggel.

Előre is hálásan köszönjük!

Adószám az Szja 1%-hoz: 18501317-1-07

A másik 1%-ot ajánljuk fel a Magyarországi Református Egyház javára: 0066