2023-12-10 10:00 - 2023-12-10 11:00

Adventi békesség békétlen időkben I. rész

Igehely: Galata 6,1-10

„Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki
emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért
vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél! Egymás terhét hordozzátok, és
így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő
valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit
vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a
máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére
tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent
nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert
aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a
Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne
fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig

azokkal, akik testvéreink a hitben.”

Galata 6,1-10