Temetés ügyintézés

A temetőszabályzatunknak megfelelően a temetési szertartások időbeosztását a Református Egyházközség a temetkezési vállalkozóval történő előzetes egyeztetés alapján koordinálja. Közösen kell meghatározni a temetés időpontját, szertartását és ennek megfelelően kell a temető és a temetéshez kapcsolódó költségeket befizetni az Egyházközség pénztárába.

A temetkezés minden esetben „Befogadó nyilatkozat” meglétéhez kötött, amit a Lelkészi Hivatalban kell kérni, majd a temetkezési vállalkozónak átadni. A „Befogadó nyilatkozat” elkészítése az előre egyeztetett temetési időpont megléte után lehetséges.

A temetés kizárólag halottvizsgálati bizonyítvánnyal történik.

A temetőbe történő temettetést megelőzően szükséges a temetőben sírhely vagy urnafülke megváltása, amely 25 évre szól. A temetőben található kripták megváltási ideje 60 év.

Temetkezés esetén a sírhely megváltásán kívül a temető fenntartási díjat is meg kell fizetnie a rendelkezőnek.

A sírhely vagy kripta megváltását minden rátemetés vagy urnaelhelyezés alkalmával a temetkezés időpontjától számítva ki kell egészíteni a teljes megváltási időciklusra – a mindenkori érvényben lévő díjtétel szerint.

A fizetendő díjba be kell számolni a korábbi megváltási díj időarányosan fennmaradó részét.