Sírhely megváltás

SÍRHELYEK , KRIPTÁK  MEGVÁLTÁSI RENDJE

      Sírhely és kripta megváltására csak korlátozott mértékben van lehetőség (a már lejárt és újra meg nem váltott, az Egyházközségre visszaszállt sírhelyek válthatók meg).

Sírhely, kripta kiválasztása során a helyszínen „szemlét” kell tartani Egyházközségünk Temetői Gondnokával. Ezt követően a Temetői Gondnok tájékoztatja az Egyházközség gazdasági ügyintézőjét a kiválasztott sírhely adatairól. Ezek után kell az ügyfélfogadási idő alatt felkeresni a Lelkészi Hivatalt és ott a sírhely megváltáshoz kapcsolódó díjakat befizetni. Erről a rendelkező a számla mellé „Urna és sírhely helybiztosítási megállapodás” nyomtatványt kap.    

A temetőben sírhely vagy urnafülke megváltása 25 évre szól. A temetőben található kripták megváltási ideje 60 év.

A sírhelyek a lejáratkor újra válthatók az eredeti ciklusidőnek megfelelően, az aktuális díj szerint.

 A sírhely vagy kripta megváltását minden rátemetés vagy urnaelhelyezés alkalmával a temetkezés időpontjától számítva ki kell egészíteni a teljes megváltási időciklusra – a mindenkori érvényben lévő díjtétel szerint. A fizetendő díjba be kell számolni a korábbi megváltási díj időarányosan fennmaradó részét.  Kriptába történő urna elhelyezése esetén a megváltási idő 25 év, melyet a kriptára vonatkozó díj arányosításával kell meghatározni. A megváltott sírhely vagy kripta, amennyiben abba nem történt temetés,  a megváltási cikluson belőli rendelkezési jogáról való lemondás, annak átruházása csak a fenntartó Székesfehérvári Református Egyházközség részére lehetséges. Amennyiben a sírhely, kripta újra megváltása elmarad, a rendelkezési jog az Egyházközségre száll vissza, aki ezt újra eladja.

URNAHELYEK, KOLUMBÁRIUMOK  MEGVÁLTÁSI  RENDJE

      Az urnafülkék és a kolumbáriumok 2 férőhelyesek.  Az urnafülkét a temető gondnokkal közösen a helyszínen kell kiválasztani.  

A megváltási díjat be kell fizetni a Lelkészi Hivatalban az Egyházközség Presbitériuma által meghatározott mindenkori díjtétel szerint. A befizető a számla mellé „Urna és sírhely helybiztosítási megállapodás” dokumentumot kap, amelyen feltüntetik az urnafülkével rendelkező adatait.

Az urnafülke fedőlapján lévő feliratozás mérete, betűtípusa csak az Egyházközség beleegyezésével készíthető.  Nem engedélyezett, tilos a fedőlap fóliázása, címkézése, fotó elhelyezése (kivéve gravírozást), levél és képeslap, elektronikus eszközök kifüggesztése a fedőlapon. Tilos a fedőlap rögzítő csavarjainak meglazítása és arra történő bármilyen tárgyak és kiegészítők felakasztása.

     Az előre megváltott urnafülke/kolumbárium megváltását minden urnaelhelyezés alkalmával a temetkezés időpontjától számítva ki kell egészíteni a teljes megváltási időciklusra ( 25 év ) –  a mindenkori érvényben lévő díjtétel szerint. A fizetendő díjba be kell számolni a korábbi urna megváltási díj időarányosan fennmaradó részét.

A megváltott urnafülke/kolumbárium a megváltási cikluson belőli rendelkezési jogáról való lemondás, annak átruházása csak a fenntartó Egyházközség részére lehetséges, amennyiben nem történt bele urna elhelyezés.

A lemondás időpontjában az urnafedőlap elvihető.

Rendkívüli lemondás esetén (csak más urnatemetőbe történő urnaáthelyezés kapcsán) a megváltott urnafülke eredeti díjának az időarányos fennmaradó része visszaigényelhető. Ebben az esetben a visszaigényelt összegből 10.000,- Ft egyszeri díj levonásra kerül eljárási díjként, és az urnafedőlap elvihető.

A kolumbáriumok fedőlap nélkül kerülnek átadásra, annak elkészíttetése a rendelkező feladata. Az urna és kolumbárium fedőlap feliratozásakor a sorszámot rá kell vésetni saját költségen.

A lejárt és a továbbiakban meg nem váltott urnafülkékben levő urnák további tárolására az Egyházközség mint a temető fenntartója kötelezett.

Az Egyházközség a már lejárt és az adott évben lejáratú sírhelyekről minden év októberében a hirdető táblára, illetve az adott sírhelyhez kifüggeszti a „Felhívás!”-t a rendelkezési jogosultság lejáratáról!

A sírhely megtekintett állapotban kerül megváltásra a rajta levő síremlékkel együtt.