Gondozási rend

SÍRHELYEK, KRIPTÁK ÉS URNAHELYEK GONDOZÁSI RENDJE

      Szeretettel és együttérzéssel köszöntjük Önt és szeretnénk, ha a kegyelet gyakorlás körülményei az Ön és hozzátartozói számára is méltóságteljesek lehetnének.

Ehhez kérjük megértését és együttműködését.

Az alábbiakban néhány szabályt közlünk Önnel, melyeknek szükségszerű megtartása temetőnk építési és szakrális jellegéből adódnak.

A sírhely megtekintett állapotban kerül megváltásra a rajta levő síremlékkel együtt.

Amennyiben a későbbiekben nem tart igényt a rendelkező ezen síremlékre, úgy saját költségén köteles azt elbontani, és a temető területéről elszállítani. Ez a hulladék a temető területén lévő lerakóba és más helyekre ideiglenesen sem helyezhető el!

A sírhely kialakításánál, a temető egyedi elrendezése miatt szükséges egyeztetni a temető gondnokkal. A sírhelyet, a körülötte lévő résszel (kb 30 cm) a rendelkezőnek kell gondozni.  Cserje és fa ültetése engedélyhez kötött, melyhez előzetesen be kell szerezni a szomszédos sírhelyek rendelkezési jogosultjának hozzájárulását. A fenntartó csak a közlekedő utak menti fákat kezeli, a sírhelyek közöttieket nem.  Ügyelni kell, hogy mások kegyeleti jogai ne sérüljenek, továbbá a rendre, a tisztaságra, a jó levegőre.

A Református Egyházközség kéri a kedves hozzátartozókat, hogy mindig legyenek tekintettel az alapvető és általános esztétikai követelményekre. Mellőzzék a giccses és feleslegesen látványos díszeket ill. a barkácsolt megoldásokat.

Temetés után a már elhervadt koszorúkat, virágokat szíveskedjenek a temető végében lévő kerítés melletti kijelölt nagy hulladék tárolókban elhelyezni. A rácsos kis konténerek csak a kisebb növényi hulladékok elhelyezésére szolgálnak.  A papír, műanyag és üveg hulladékok a kihelyezett szelektív gyűjtőedényekbe (szelektív kuka) helyezendők. A szelektív gyűjtő-edényekben és a tárolóban lévő hulladék elszállításáról Egyházközségünk gondoskodik.

Az Egyházközség gondoskodik havi rendszerességgel a hulladék elszállításáról.

A temető területén, hulladék tárolóiban nem a temetőben keletkezett hulladékot, illetve kommunális szemétet elhelyezni szigorúan tilos!

Aki a sírhelyről fát vagy örökzöldet kivág, köteles azt azonnal elszállítani a temetőből. Ez a hulladék a temetői tárolóban nem helyezhető el.

Az urnafalnál a kegyelet virágait az urnafal alsó sorában, illetve az urnafalon rögzített vázákban lehet elhelyezni. Kolumbáriumoknál a virág elhelyezés céljára kialakított részben helyezhetők el virágok.

SÍRHELYEKRE, KRIPTÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A temető területén új síremlék készítése, valamint meglévő síremlék felújítása bejelentés,- és díjfizetés köteles, melyet az Egyházközség székhelyén kell megtenni. Az „Engedélykérelem sírkőállításhoz” dokumentumot kell kitölteni. A bejelentéskor a munkavégzés időpontját is rögzíteni kell. Ennek hiányában semmilyen munkavégzés nem történhet. A díjak mértékét a mindenkor érvényes temetői díjszabás rögzíti.

A meghatározott és megadott méretnél nagyobb síremlék nem készíthető. A meglévő közlekedési utak nem szűkíthetők a síremlékekkel.

Amennyiben a síremlék állítása során folyamatos szegélyalap (járda) készül, akkor minden esetben igazodni kell a szomszédos sírhelyek és az uralkodó szintek magasságához, azaz a járda nem emelkedhet ki a terepszint magasságától 5 cm-nél magasabbra.

Az egyes sírhely maximális mérete 190 x 80 cm,     járdával 220 x 120 cm

A kettes sírhely maximális mérete  190 x 170 cm,   járdával 220 x 210 cm

A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására felhívja. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a sírhelyen 90 napra kifüggeszti, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is megkísérli.

A sírgödör mélysége jogszabály szerint 2,5 méter mélységben, vagy annál mélyebben található talajvízszint esetén 2 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön. (145/1999. kormányrendelet 11.§ 3-4 bekezdés)