„Toronygomb dokumentum”

2011-07-30

„TORONYGOMB DOKUMENTUM”

A Szentháromság egy örök Isten dicsőségére nagy örömmel helyezzük el itt ezt a dokumentumot a Székesfehérvári Széchenyi úti Református Templom külső felújításának emlékére! Dicsőítjük Mennyei Atyánkat, aki lehetővé tette e földi hajlékának megújulását és megszépülését Urunk 2011. esztendejének nyarán!

Megemlékezésünkkor Isten Igéje így szólt hozzánk:

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.
Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Máté 2,9-11)

Nagy örömmel adunk hálát, hogy templomunk csillaga alatt is a Megtartó Úr Jézus Krisztussal lehet találkozni, amíg csak ez az épület fennáll, s amíg itt is élő hittel hirdetik az Ő örökkévaló evangéliumát! (János 3,16)

Ha e dokumentum csak az Úr második eljövetele után kerül elő, és Atyánk úgy rendelkezik, hogy e templomnak szerepet szán az un. „ezer éves birodalomban” is (Jelenések 20,1-6), akkor szeretettel köszöntjük az Úr Jézus Királyságának minden kedves tagját, újonnan született hívő testvéreinket, a kor keresztyén tanúit!

Istennek eme székesfehérvári házáról azt hagyjuk az utókorra, hogy ismereteink szerint utoljára 1966. július 24-én fejeződött be a templom külső-belső tatarozása, akkori értéken számolva 95.000.- forintért. A torony felújítására legközelebb 1977. június 26-án került sor. Idén a teljes külső felújítás 25 millió forintot igényel, amit – Istennek hála – gyülekezetünk tagjai készek önkéntes adományaikkal biztosítani. (10 millió forint már összegyűlt, a felvett 15 milliós egyházkerületi hitelt pedig a következő években kívánjuk törleszteni.) Ha gondviselő Urunk úgy akarja és még más forrásokat is megmozgat e templom javára, akkor jövőre a teljes belső felújítást is szeretnénk megvalósítani.

Presbitériumunk tagjai, akik 2010/65. számú határozatukkal döntöttek a templom felújításának megkezdéséről, a következők voltak:

 • ifj. Béres Imre – Budai út
 • Németh Gyula – Széchenyi utca
 • dr. Bíró Zsuzsanna – Széchenyi utca
 • Németh Kornél – Széchenyi utca
 • Dóczi István – Széchenyi utca
 • Pétervári Imre – Széchenyi utca
 • Farkas Istvánné – Széchenyi utca
 • Pétervári István – Széchenyi utca
 • Fellegi Tibor – Széchenyi utca
 • Sebestyén Gergely – Széchenyi utca
 • Fülöp Zoltán – Széchenyi utca
 • Síró Imre – Budai út
 • dr. Horváth Zoltán – Széchenyi utca
 • Szabó Balázs – Budai út
 • Huszár Zsolt – Széchenyi utca
 • Szabó József – Széchenyi utca
 • Incze Sándor – Széchenyi utca
 • Szabó Sándor – Széchenyi utca
 • Kántor Elemér – Széchenyi utca
 • Szabó Zsolt – Budai út
 • dr. Mayer Péter – Széchenyi utca
 • Szanyó Bálint – Maroshegy
 • Miklós András – Széchenyi utca
 • Szanyó Gábor – Maroshegy
 • Miklós Gábor – Széchenyi utca
 • Szűcs Gábor – Széchenyi utca
 • Nagy János – Maroshegy
 • dr. Tóth Mihály – Széchenyi utca
 • Nagy Jánosné – Maroshegy
 • Tölgyesi Zoltán – Széchenyi utca
 • Nagy Miklós – Maroshegy
 • Tugyi István – Széchenyi utca

 
Szolgálati ágak felelősei:

 • Pétervári Imre – főgondnok 
 • Miklós Gábor – missziói gondnok, főgondnok h.  
 • Miklós András – Széchenyi utcai területi gondnok
 • Szabó Zsolt – Budai úti területi gondnok 
 • Nagy János – Maroshegyi területi gondnok 
 • Farkas Istvánné – iskolaügyi gondnok
 • Fülöp Zoltán – építésügyi gondnok
 • Nagy Attila – számvizsgáló bizottság elnöke
 • Huszár Zsolt – kommunikációs gondnok
 • Nagy János – temető gondnok
 • Incze Sándor – katechetikai gondnok
 • Sebestyén Gergely – gazdasági gondnok
 • Mayer Péter – testvérkapcsolati gondnok
 • Somogyiné Gyüre Mária – diakóniai gondnok

Lelkipásztorként szolgáltak:

Somogyi László és Berze János, beosztott lelkészként Kovácsi Krisztián, segédlelkészként Ujvári Sándor Csaba.

A templom felújítás kivitelezője a Palmetus Kft. (Söréd) volt.

A munkák Fülöp Zoltán építésügyi gondnok, illetve Fülöpné Nagy Melinda testvérünk tervei szerint és felügyelete alatt zajlottak.

Székesfehérvár, 2011-07-30

Mindenben, mindenért és mindenkor legyen egyedül Istené a dicsőség!