Teljes bizonyossággal vallották, hogy Jézus tulajdonai

2014-05-29
A konfirmálók első úrvacsoravételével egybekötött ünnepi istentiszteletén Somogyi László, a Székesfehérvári Református Egyházközség lelkészi elnöke igehirdetésében arra hívta fel a hallgatóság figyelmét: egyik-másik családban, de néha még gyülekezetekben is meglepetést vált ki, amikor azzal szembesülnek emberek, hogy létezik olyan felnőtt, aki komolyan gondolja, hogy személyes élete többé már nem saját magáé, hanem valaki másé. A hitre jutás, vagyis a régi élettől való elfordulás és megtérés bizonyos mértékben megrázó élményt nyújthat környezete számára.     
-" Mi ez az egész? – kérdezik sokan -, s azzal folytatják, hogy van valaki, aki egyszeriben fontosabbá válik egy családban, mint a hitves, a gyermekek, netán a szülők? S mindezek után kevésbé fogják szeretni a saját családtagjaikat?" – tette fel a kérdést a gyülekezet lelkipásztora, majd a feleletet is megadta rá: teljes meggyőződéssel vallhatjuk, hogy nem, sőt! De egyúttal arról is bizonyságot kell tennünk, hogy a szeretteiket is jobban szeretik, mint eddig. Egy valakihez azonban mindenkinél jobban ragaszkodnak, mégpedig ahhoz a Valakihez, akié az életük.     
– Sajnos hazánkban is felnőtt már több generáció, akiknek a legalapvetőbb fogalmaik is hiányosak, semmit sem tudnak Isten szeretetéről. Számukra természetesen furcsán hathat az a mondat, hogy "már nem a magamé,  hanem Jézus Krisztusé vagyok, s mert az Övé vagyok, bűnbocsánatot és örök életet nyertem el" – hangsúlyozta a lelkipásztor. Sokaknak különösnek tűnik az is, hogy a templomban megszólalnak fiatal emberek, akik, úgy mond "semmit sem tettek le még az asztalra",  éppen hogy elindultak egy lelki úton, s ők fogalmazzák meg, hogy "Jézus Krisztusé vagyok, tudok a bűneim bocsánatáról és az örök életre komolyan számítok" ?
     – Igen, kedves testvérek, minden erről szól! S, hogy erre a hitre mindnyájan, akik itt vagyunk, el tudjunk jutni, valójában egy dologra van szükség: meg kell ismerni Istent annak, ki Ő valójában – mondta el Somogyi László, majd Jézus szavait idézte fel János evangéliumából : "Bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre ".
Hozzátette: a nyolc felnőtt konfirmáló testvér elindultak útjaikon, Teremtő Atyjukra bízták életüket, és senki se csodálkozzon azon, hogy ha a jövőben teljesen új nyereségeknek örülnek majd, hiszen akik Istené, Krisztusé, azok új örömökben találják meg a boldogságukat: a kegyességben, a helyes Istenimádatban, a megelégedésben és a hálaadásban. Elmondható, hogy életük a legjobb kezekbe került, hiszen " Örökkévaló Isten az Úr, Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen" Ézsaiás 40,28.

Képünkön a felnőtt konfirmált fiatalok: Déry Patrícia, Dreska Eszter, Király Nóra, Litvik István,
Réti Róbert, Réti-Horváth Szilvia, Rostási-Szabó Rita, Tóth Tamás

 
Szöveg és fotó: Szűcs Gábor