Református Iskolánk tíz éves jubileumára emlékeztek

2012-09-13
A jubileumi hálaadó és tanévzáró istentiszteleten Berze János lelkipásztor Lukács evangéliuma 15. fejezete alapján hirdetett igét. Elmondta, az  „elveszett juh” és a „drahma” példázata az ünnepi alkalomhoz illőek, hiszen arról szólnak, hogy a diákok, szülők, tanárok, az iskola és gyülekezet egyaránt kedves, értékes Isten előtt. Engedtek Jézus szavának, amelyet az iskola jelmondatának is választott: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”, és „Ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Istennek országa”
– Hiszem, hogy a jövő kulcsa is ezekben az igékben van, azaz engedjük követni Jézus szavait – hangsúlyozta a lelkipásztor, hozzátéve, a bibliai történetek is mind erre buzdítanak bennünket. A példázat arról is beszél, hogy az Úr számára ott van az az egy, elkóborolt bárány, talán a leggyöngébb tanuló, akivel többet kell foglalkozni, utána kell járni, szeretgetni, majd vissza vinni a többiek közé. Isten nem akarja, hogy egyetlen egy is elkallódjon gyermekei közül. Berze János azt is megfogalmazta, van egy másik üzenete is Jézus beszédei közül számunkra a tíz év tanulsága után: viszonyuljunk úgy egymáshoz, és másokhoz is, ahogy Jézus viszonyul hozzánk.
Idézett egy bizonyságtételből is hallgatóságának: „Vajon Isten hogyan érez, amikor a megváltásra adott válaszunkat látja? Isten könnyekig gázolt értünk a szemétben, keresése Jézus életébe került. Miközben értéktelennek és talán elfelejtettnek érezzük magunkat, Isten egyértelmű óhaja, hogy megkeressen és megmentsen bennünket. Isten meg akar békélni és örökre kapcsolatban akar maradni velünk. Lehet, nem mindent értünk, azok közül, amelyeket megtett, Krisztusban mégis megment minket. Ez kellő ok az örömre. S aki engedi, hogy megtalálja őt Jézus, az hazatalál” Ezt követően a református iskola tanárainak énekkara szolgálatában lelki énekek csendültek fel.
– Szeretnénk Urunknak köszönetet mondani, az elmúlt tíz év ajándékaiért, áldásaiért, hiszen az eltelt évek eredményei, eseményei hálaadásra indítanak fenntartót, szülőt, munkatársakat és tanulókat egyaránt – ezen gondolatok jegyében köszöntötte a híveket Szanyó Gáborné igazgatónő, aki azt is megfogalmazta, a város legfiatalabb általános iskolájaként meg kellett találni helyüket és küldetésüket. Ugyanakkor bizonyították: számos nehéz körülmény ellenére színvonalas oktató-nevelő munkát folytatnak az intézményben. Az igazgató kiemelte, hogy munkájukkal azt kívánták tudatosítani, legfontosabb célkitűzésük, hogy az iskola tanulói és rajtuk keresztül családjuk megtalálja élete értelmét, Jézus Krisztus szeretetét. A megkezdett munkát tovább folytatják, minden jót megőriznek, a hibákat pedig kijavítják.
Az ünnepségen bemutatták az intézmény első jubileumi évkönyvét is, majd a tanulmányi eredményekről hangzott el beszámoló. A tanulók 23 tanulmányi versenyen, és 12 sportversenyen indultak. Később a kitűnő tanulmányi eredményeket elért diákok vették át jutalom könyveiket. Az intézményfenntartó nevében Somogyi László lelkészi elnök elmondta: a jubileumi könyvből az „élet illata érződik”, visszatükröződik belőle az iskolában folyó lelki-szellemi valóságos élet. Mindezért a lelkipásztor a Szentháromság Istenének adott hálát és egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a közös cél érdekében az elmúlt évtizedben munkájukat végezték. Emlékeztetett arra is, hogy láthatóan beteljesül Istennek a 133. zsoltárban tett ígérete, mely szerint oda küldd áldást és életet mindenkor, ahol a testvérek egyetértésben élnek.
A rendezvényen megjelent a Mezőföldi Református Egyházmegye képviseletében Kovács János főgondnok és Molnár György, az iskola egykori igazgatója. Németh Tamás lelkipásztor és Pojányi Balázs, az intézmény korábbi vezetője nem tudott az ünnepségen megjelenni, a jubileum alkalmából jókívánságaikat és Isten Áldását kérték az iskola és a gyülekezet életére.
 
– Sz.G. –