Presbiteri gyűlés – 2023.08.10.

2023-08-14

A presbitérium 2023. augusztus 10-én, csütörtökön a következő tárgysorozati pontokat tárgyalta meg:

  1.  Presbiter választás idejének, helyének megállapítása :

49/2023. számú határozat:
2023 november 12-én Maroshegyen a 9 órás Széchenyi úton a 8:30-as
és a 10 órás istentiszteletek után egyházmegyei közgyűlést tartunk a
presbiterválasztás kapcsán.
Egyhangú 17 IGEN – 0 NEM – 0 Tartózkodom

  1. Temető gondozó személyének kérdése 
  2. Szász Zoltán egyházi bíróság ítéletének ismertetése
  3. 2023/24-es tanév hitoktatási feladatainak megszervezése
  4. Brunner Vilmos helyettes lelkész útiköltség támogatása

Határozati javaslat, hogy a helyettes lelkész útiköltség támogatása havi 75 L
üzemanyag támogatást állapít meg.
Egyhangú 13 IGEN – 0 NEM – 1 Tartózkodom

  1. Friderikusz Nándor kirendelésének kérése
  2. Brunner Vilmos helyettes lelkipásztor díjazása