Presbiteri gyűlés – 2023.06.15.

2023-06-20

A presbitérium 2023. június 15-én, csütörtökön a következő tárgysorozati pontokat tárgyalta meg:

  •  Talentum Református Általános Iskola beszámolója 2022/23-as évről

39/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
egyhangúlag elfogadja a Talentum Református Általános Iskola
igazgatójának beszámolóját a 2022/2023-as tanéről.

  • Olajfa Református Óvoda beszámolója 2022/23-as évről

40/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
egyhangúlag elfogadja az Olajfa Református Óvoda vezetőjének
beszámolóját a 2022/2023-as nevelési évről.

  • Laki Mária diakóniai vezető bemutatkozása és köszönetnyilvánítás Miklósné Ibolyának eddig végzett szolgálatáért

41/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
egyhangúlag megköszöni Miklós Gábornénak a diakóniai szolgálat
vezetésében végzett hűséges munkáját, életére és további szolgálatára
pedig Isten gazdag áldását kívánja.

  • Iskolánk igazgatójának megbízására javaslattétel, tanácskozás

42/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
14 igen, 3 nem arányú szavazattal megbízza Szanyó Gábornét 5 évre a
Talentum Református Általános Iskola igazgatói tisztségére, 2023.
augusztus 1-től 2028. július 31-ig.

  • Intézményi lelkész megbízásának kérdése

43/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
4 igen, 11 nem, 2 érvénytelen arányú szavazattal nem támogatja Kiros
Eszter intézményi lelkipásztori megbízását.

  • Friderikusz Nándor és Ellenbruckné Kiss Aranka kirendelésének kérése

44/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
9 igen, 8 nem arányú szavazattal támogatja Friderikusz Nándor
exmisszus lelkipásztor kirendelését a Székesfehérvár Belvárosi
Református Egyházközségbe újabb egy évre 2023. szeptember 1-től
2024 augusztus 31-ig.

45/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
16 igen, 1 nem arányú szavazattal támogatja Ellenbruckné Kiss Aranka
lelkipásztor kirendelését a Székesfehérvár Belvárosi Református
Egyházközségbe újabb egy évre, 2023. szeptember 1-től 2024.
augusztus 31-ig.

  • Brunner Vilmos helyettes lelkipásztor díjazása

46/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
15 igen, 2 tartózkodás arányú szavazattal elfogadja Brunner Vilmos
helyettes lelkipásztor díjazását, hogy a kirendelés idejére megkapja a
vezető lelkipásztor alapbérének az 50%-át, amely 145500 Ft.

  • Friderikusz Nándor fizetés kiegészítése

47/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
10 igen, 6 nem, 1 tartózkodás arányú szavazattal támogatja, hogy
Friderikusz Nándor 2023. június, július, augusztus hónapokra havi
szinten kapjon 100.000 Ft bérkiegészítést.

  • Presbiteri jelölő bizottság felállítása

48/2023. számú határozat:
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma
16 igen, 1 érvénytelen arányú szavazattal támogatja a presbiteri
jelölőbizottság felállítását, melynek tagjai: aktuális lelkipásztor,
Ellenbruckné Kiss Aranka, Miklós-Balla Edina, Szücs Zsolt és
Sebestyén Gergely.

  • Egyebek: Jubileumi év programjai /Pályázat kárpátaljaiak megsegítésére / honlap üzemeltetésével kapcsolatos kérdések