Megújult a gyülekezetünk templomtornya

2011-07-31

Csillag jelzi, hogy szükségünk van egy szerető Istenre

Egyházközségünk gyülekezeti központjának udvarában megjelent ünneplőket Somogyi László lelkészi elnök köszöntötte, Máté evangéliumának második fejezetéből a bölcseket Betlehembe, a gyermek Jézushoz vezető csillag történetét felelevenítve. Elmondta: a napkeleti bölcsek hosszú útja elérte célját. Jézust saját szemükkel is megláthatták, leborulhattak előtte, átadhatták ajándékaikat. Bár a mai értelembe vett teljes Biblia még nem lehetett kezükben, Isten mégis gondoskodott arról, hogy a legfontosabbal tisztában legyenek:  megtartó született ma nekik.

– Mi is azt hirdethetjük ma, hogy aki átmegy e csillag alatt, az rátalál a megtartóra – hangsúlyozta lelkipásztorunk, majd hozzátette, azért áll ez a csillag Székesfehérvár közepén, hogy minden ember észre vegye, hogy egy szerető Istenre van szüksége. Nem is kell messzire menni a találkozáshoz, Szentlelke és igéje által itt van közöttünk. Aki betér e templomba, Ővele van találkozása.

A csillag szimbólum eredetéről szólva Somogyi László arról beszélt, hogy református elődök, hosszú évszázadok után arra az elhatározásra jutottak, hogy ne a golgotai kereszt jelképe különböztesse meg templomaikat a többi felekezet imahelyétől, hanem a betlehemi csillag jelképe, amely a bölcseket Jézushoz vezette. Hangsúlyozta, nagy öröme e közösségnek, hogy a csillag – e templom felújítási szakaszának újabb lépéseként – ismét visszakerülhet eredeti helyére. Sajátos ünnep ez, hiszen  – mint ismeretes -, világszerte csak a magyar református templomok tornyát díszíti csillagmotívum – más nemzetek református templomain keresztet látni. A történelmi okok egészen a küzdelmes ellenreformációs időkig nyúlnak vissza.

A hálaadó alkalom záró részében a hagyományokhoz illően a toronygombba emlékeket helyeztek el az utókor számára: az egyházközség „Békesség” című újságának legutóbbi számát, a megyei napilap egy példányát, végül az egyházközség jelenlévő tagjairól készített közös csoportfotót. A toronygombba elhelyeztek egy dokumentumot is a református templom külső felújításnak emlékére, amely többek között a következőket tartalmazza: „Nagy örömmel adunk hálát, hogy templomunk csillaga alatt is a Megtartó Úr Jézus Krisztussal lehet találkozni, amíg csak ez az épület fennáll, s amíg itt is élő hittel hirdetik az Ő Örökkévaló Evangéliumát. Ha ez a dokumentum csak az Úr második eljövetele után kerül elő, és Atyánk úgy rendelkezik, hogy e templomnak szerepet szán, az úgynevezett ezeréves birodalomban is, akkor szeretettel köszöntjük az Úr Jézus királyságának minden kedves tagját, újonnan született hívő testvéreinket, a kor keresztyén tanúit.” Később a toronysüveget, a gombot majd végezetül a csillag szimbólumot a Székesfehérvári Tűzoltóság munkatársainak közreműködésével, emelőkosár segítségével emelték 30 méter magasba és helyezték el végső helyére a templomtornyon.  

– Szűcs Gábor –

 

Kérjük, tekintsék meg az eseményről készített fényképes beszámolónkat az "Életképek" rovatban a " Csillag visszahelyezés" című képgalériában. Honlapunkon hamarosan láthatják a videó összeállítást is