Lelkipásztor beiktatás Válon

2013-09-19
Gyülekezeti beszámoló: A Váli Református Egyházközség presbitériumának meghívására vendégekkel telt meg szeptember 15-én, vasárnap délután három órakor a váli református templom.A beiktatási ünnepi istentiszteleten Farkas Balázs István lelkipásztor életére, szolgálatára kérték Urunk áldását, aki feleségével és két lányával egy éve került Válba a gyülekezet meghívására.

Az ünnepi alkalmon Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét az 1.Timóteus 4, 12. alapján: „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.”

A prédikáció után a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, Agyagási István iktatta be tisztségébe a lelkipásztort, átadva neki a templom kulcsát és a hivatal pecsétjét. Ezután a több mint harminc palástos lelkész egy-egy igével kérte Isten áldását a beiktatott lelkipásztor életére. Az ezt követő nyilvános presbiteri gyűlésen többek között a gyülekezetben korábban 17 évig szolgáló Kenyeressy Károly gyöngyösi lelkipásztor mondott köszöntőt, majd az évfolyamtársak nevében Nagy János madocsai lelkipásztor idézte fel közös élményeiket.

A gyülekezet gondnoka, Bencze Dezső az Ézsaiás 42, 6-ban olvasható igével köszöntötte az új lelkipásztort. Végül a hittanos gyermekek hegedűvel, verssel, az ifjúsági csoport tagjai pedig lelki énekekkel fejezték ki örömüket.

Az ünnepi alkalom végén a lelkipásztor bizonyságtétele következett, amelyben elmondta, hogyan vezette őt Isten a hit útján, hogyan bátorította, amikor elcsüggedt vagy félt, és hogyan értette meg, hogy csak ha teljes szívből hisz Jézus Krisztusban, akkor lehet kedves Isten előtt az élete. Kifejezte háláját az előtte szolgáló lelkipásztorok sok munkájáért, és Isten segítségében bízva szeretné hirdetni az igét Válban, szolgálni családjával együtt.

Forrás: Parókia hírportál – Dunamelléki Egyházkerület