Lelkeket melegített az operaénekesnő

2012-03-25
Pitti Katalin zenei szolgálata Székesfehérváron

Az ünnepi hangulathoz talán kevéssé illően, profán szóhasználattal élve „telt ház” fogadta vasárnap késő délután a Székesfehérvári Református Egyházközség Széchenyi utcai templomában fellépő operaénekes művészt Pitti Katalint és Tóka Szabolcs orgonaművészt. A kiemelt érdeklődés nem is csoda, hiszen akik hallották már valaha a művésznő ihletett előadói stílusát, szenvedélyes interpretációit, mindezt lelkes, hazafias üzenettel párosítva, azok bizonyára nem szándékoztak elmulasztani egy fehérvári találkozást.  Somogyi László református lelkészi elnök köszöntötte elsőként a megjelent vendégeket, hallgatóságot, emlékeztetve: azért vannak most együtt, hogy a zene és a megszólaló bizonyságtételek által a lelkek felemelkedhessenek az Úrhoz, akiről itt szól most minden.
– Őt magasztaljuk, Őt dicsőítjük, és Neki adunk hálát !
Ezt követően a rangos szakmai elismerésekkel rendelkező művész köszöntötte hallgatóságát, szavaival hazája ügyét féltő aggodalmáról és nemzete iránti cselekvő szeretetétől tett bizonyságot.
– Fontos szeretni édes hazánkat, a benne lakó valamennyi embert, és közös feladatunk a nemzet ügyéért cselekedni. Hiszen ez nem csupán a kormányzat, de az emberek közös ügye is. Add oda magad a hazádnak! Bitang az, aki nem így cselekszik – hangsúlyozta.
A rendezvény ünnepi fényét erősítette az „örök érvényű” Reményik Sándor – vers a „Templom és iskola”, amelyet a gyülekezet Talentum református iskolájának ötödikes diákja, Tóth Csilla szavalt el.
Pitti Katalin meglepő erővel, talentummal adta tovább énekében Balassi Bálint egy 1587-ben megírt Zsoltáros üzenetet hordozó strófáját, majd a Székesfehérvári Ökumenikus Énekkar közös szolgálatában, Dóczi István karnagy vezényletében felcsendülhetett az „Úr az én pásztorom” című  Zsoltár.
A kórusmű egyben felvezetője is volt az ószövetségi, izraeli Dávid király bűnbánati zsoltárán alapuló áhítanak, amelyben a gyülekezet lelkipásztora arról beszélt, a bűnbánat Isten igéje által jön az ember életébe. Erre adta Isten azt a zenét, amely mélyen, a lelkünkben képes megérinteni bennünket. Napjainkban Isten arra adta zenét, hogy magasztaljuk Őt, ugyanakkor mély, felkavaró bűnbánatra jussunk. „Uram, azért dicsőítelek, mert bűneimet megbocsájtottad”.
– Nem mindenféle zene végzi el ezt bennünk – mondta Somogyi László. Hiszen nem lehet úgy bűnbánatra jutni, hogy közben egy zene teljesen más érzésvilágot kelt a lelkünkbe. Dicsőíteni lehet halkan, és bűnbánatban lehet akár hangosabban is énekelni – pontosan úgy, amint az eddig felhangzott műveknél is tapasztalhattuk. S közben rádöbbenünk, az életünk semmit sem ér, ha nincs benne bűnbánat, hiszen Isten ajándékai bűnbánat nélkül átvehetetlenek.
A templomi est további részében Mozart, Lloyd Larson, Stradella, Caccini, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Halmos László műveit szólaltatta meg lenyűgöző hangjátékában Pitti Katalin. A művész arra is figyelmet fordított, hogy a művek közötti szünetben egy-egy prózai részlettel ajándékozza meg közönségét. Idézett Prohászka Ottokártól, szavalt Petőfi Sándor „Magyarok Istene” című verségből és megidézte Jókai Anna írónő műveinek hangulatában, tartalmában odaillő sorait. A lelket emelő, szívet melengető zenei alkalom varázslatos remekei közül lehetetlenség lenne kiemelni emlékezetesebb előadást, de állíthatjuk, hogy szem nem maradt szárazon, amikor az énekesnő – földszinti padsorokban ülők között járva -, áldást osztott Halmos László „Benedictus” című alkotását előadva.
– „ Igyekeztem a lelkeket megmelegíteni” – mondta el zárszavában Pitti Katalin, hozzátéve, a művek szerzői mind fentről, Istentől kapták az elhívatást. A  művek alkotói „csak” vezetékek voltak, Isten áldást osztó eszközei lehettek.
Egy bizonyos, aki a zenei estet kihagyta, egy lélek gazdagító alkalommal lett szegényebb.

*******************************

A jótékonysági este teljes bevételét a szervező egyházközség a Széchenyi utcai templom felújítására ajánlotta fel. A tervek szerint a 2012. június végén megrendezésre kerülő „Református Egyházi Napok Dunántúl” (REND) programsorozat nyitó alkalmára már a külsejében, belsejében egyaránt felújított, megszépült templom várja a híveket és minden kedves látogatót.

Szűcs
 

A rendezvényről készített videofelvételt hamarosan a http://www.albaref.hu/videok/sajat_anyagaink oldalon tekinthetik meg.