A keresztyén hit alapigazságai

Akik hitükben szeretnének elmélyülni, e könyvben hasznos segítőtársra lelnek. Dr. Sproul úgy állítja elénk a teológiát – levéve a könyvtárak poros polcairól –, hogy világos és könnyen érthető nyelvezettel tárgyal több mint száz kulcsfontosságú keresztyén dogmát. Az általa tárgyalt témaköröket teológiai alapossággal fejti ki, mégis úgy, hogy az átlagember is megértse és hasznosítani tudja az ismereteket. Segítségével úgy érthetjük meg a keresztyén hit alaptanításait, hogy az egy egész életre szólóan megalapozza az igazság mélyebb ismerete utáni vágyunkat.
A keresztyén hittel ismerkedők, vagy azt behatóan vizsgálók egyaránt haszonnal forgathatják könyvünket, mivel az megfelelő részletességgel tárgyalja az egyes történelmi felekezetek olykor eltérő dogmatikus értelmezéseit is.