Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre

A válaszok az igazság keresőinek íródott, keresztyéneknek és nem keresztyéneknek egyaránt. A könyv célja, hogy választ adjon a szkeptikusoknak, akik főleg a keresztyénség hitelességére vonatkozóan tesznek fel őszinte kérdéseket…A szerzők nyíltan és határozottan foglalkoznak a hit és a hitetlenség határán található időszerű kérdésekkel, és a tényszerű bizonyítékokat tekintik az igazi elkötelezettség próbakövének. Az általuk felhozott érvek, valamint a régészeti és tudományos kutatási eredményekre támaszkodó bizonyítékok pedig ?döntést követelnek?. A Válaszok segít megerősíteni a hívő ember hitét, és segít választ adni a nem hívők kérdéseire.