A gyülekezetépítés alapelvei

Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy segítséget nyújtson az egyháznak olyan formák és struktúrák kialakításában, amelyek növelik hatékonyságunkat Krisztus missziós parancsa teljesítésben, mégpedig bármilyen kulturális környezetben. Ennek a könyvnek a témáját nem a formák és a struktúrák képezik. Sokkal inkább azokra az újszövetségi irányelvekre és tevékenységekre koncentrál, amelyekből abszolút elvek szűrhetők le, olyan elvek, amelyek érvényesek a világ minden egyes kultúrájában, az I. századtól kezdve egészen napjainkig.

Ezeknek az elveknek a megfogalmazásánál a Biblia szemüvege alapvető jelentőségű. A történelem és a kultúra szemüvege további meglátásokat nyújt, különösen abban, hogy igazán megértsük és helyesen alkalmazzuk a meglátott bibliai elveket. A három szemüveg együttvéve bárkit hozzásegíthet ahhoz, hogy szolgálatának megfelelő filozófiai alapot adjon. Ez az a a filozófia, amely minden gyülekezeti vezetőt képesíteni tud arra, hogy olyan formákat és struktúrákat alakítson ki és olyan módszereket alkalmazzon, amelyek korszerűek, de ugyanakkor összhangban állnak a  Biblia abszolút tanításaival is, amelyekből semmiképpen sem szabad engednünk.