A keresztyén és a lelki fegyelem

A gyakorlott zenészek sokszor minden nehézség nélkül, hibátlanul lejátszanak egy új darabot első látásra. Úgy tűnik, mintha ez könnyű dolog lenne, amely nem igényel erőfeszítést. Az ilyen ügyes játék „szabadságára” azonban csak évekig tartó fegyelmezett gyakorlás árán lehet szert tenni. Ugyanígy, az istenfélelemben való fejlődés szabadsága – melynek révén saját személyiségünkkel természetes módon kifejezhetjük Jézus jellemét – elsősorban a lelki diszciplínák (vagyis a lelki fegyelem elemeinek) tudatos művelésén múlik. A lelki diszciplínák távolról sem törvényeskedő, korlátozó vagy megkötöző dolgok, amint sokan vélik. Éppen ellenkezőleg: páratlan lelki szabadsághoz vezető eszközök. Ha tehát egész életünkben az istenfélelemre szeretnénk törekedni, akkor ez a könyv segíteni fog nekünk ebben. Könyvünk az első egyházatyák, a puritán írók és maga Jézus Krisztus gazdag örökségéből merítve vezet minket végig a diszciplínák gondosan megválasztott sorozatán, beleértve az alábbi területeket: bibliaolvasás, imádság, imádat, tanulás, az Ige alkalmazása, evangelizáció, szolgálat, sáfárság, elmélkedés az Igén, böjt, csend és magány, naplóírás.
Ez a könyv rámutat a lelki diszciplínák fontosságára, megmutatja, hogyan segítik elő ezek a az istenfélelemben való növekedésünket, és gyakorlati javaslatokat tesz hosszú távú művelésükre. Üdítő lehetőséget nyújt arra, hogy magunkévá tegyük az élet legnagyobb törekvését – a szentségre való törekvést – azáltal, hogy egész életünkben örömünket leljük a lelki diszciplínákban.