Időközi Presbiterválasztás

2021-09-27

Székesfehérvári Belvárosi Egyházközség időközi presbiterválasztás eredménye

2021. október 10.

A megválasztott presbiterek és pótpresbiterek a 2018-2023 presbiteri ciklus hátralévő idejére kaptak felhatalmazást a szolgálatra. A választási eredmény 2021. október 25-én emelkedik jogerőre, ha a Választási Bizottsághoz nem érkezik be addig jogorvoslati kérelem! A megválasztott presbiterek és pótpresbiterek eskütételét az október 31-i 10:00 órás istentiszteleten tervezzük a Széchenyi utcai templomban. Isten tegye áldottá a szolgálatukat!

Jelöltek bemutatkozása:

Békesség újság különszáma

Főgondnok jelöltre leadott szavazatok száma: 114 szavazat

INCZE SÁNDOR főgondnok

Maroshegyi presbiterjelöltre leadott szavazatok száma: 124 szavazat

BENEDEKFFY NOÉMI presbiter

 

A Belvárosi presbiterjelöltekre leadott szavazatok száma

1. SZÜCS ZSOLT LÁSZLÓ presbiter

123 szavazat

 

2. AGYAGÁSI ÁRON presbiter

106 szavazat

 

3. BORSOSNÉ DR. KÖVESHEGYI ZSUZSANNA pótpresbiter

104 szavazat

 

4. PERVAI ANDRÁS pótpresbiter

101 szavazat

 

5. PARALL BALÁZS GERGELY pótpresbiter

100 szavazat

 

6. ifj. CZINGER ATTILA pótpresbiter

69 szavazat

 

7. BAKÁNY LAJOS pótpresbiter

59 szavazat

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. KÁPLÁR BALÁZS

49 szavazat

 

9. ECSEDI ANDRÁS

45 szavazat