HIRDETMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

2021-03-16

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség,

mint a Talentum Református Általános Iskola fenntartója,

értesíti az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2022-2023-as tanévre történő általános iskolai beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

 

2022. április 21-22. 8-tól 17 óráig.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

– születési anyakönyvi kivonatot

-TAJ kártyát (vagy ezen iratok fénymásolatát)

-az óvoda által kiállított eredeti igazolást a gyermek oktatási azonosítójáról.

Tanköteles az a gyermek, aki 2022. aug. 31-ig betölti a hatodik életévét. A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójához kell címezni. (Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. email: hivatal@albaref.hu.)

Amennyiben a felvételt elutasító határozat születik, a szülő köteles 5 napon belül gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

 

Székesfehérvár, 2022. márc.21.

sk.

 

                                Szász Zoltán                                                Incze Sándor

                                  lelkipásztor                                           helyettes főgondnok