HIRDETMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

2023-03-25

HIRDETMÉNY

 általános iskolai beiratkozásról

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség,

mint a Talentum Református Általános Iskola fenntartója,

értesíti az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2023-2024-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

 

2023. április 20-21. 8-tól 17 óráig.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

– születési anyakönyvi kivonatot

-TAJ kártyát (vagy ezen iratok fénymásolatát)

-az óvoda által kiállított eredeti igazolást a gyermek oktatási azonosítójáról.

Tanköteles az a gyermek, aki 2023. aug. 31-ig betölti a hatodik életévét. A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójához kell címezni. (Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. email: hivatal@albaref.hu.)

Amennyiben a felvételt elutasító határozat születik, a szülő köteles 5 napon belül beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Székesfehérvár, 2023. márc.20.

 

http://albaref.hu/media/iskola/dokumentumok/2023/HIRDETMENY23.docx