Gyülekezatalapítási átjelentkező nyilatkozat.

2020-03-31

Kedves Testvérünk!

Lelkipásztoraink és a presbitérium, Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve (ld. Máté 28:18-20; Márk 16:15; Lukács 24:47) időszerűnek látják egy új gyülekezet megalapítását városunkban. Ez okból a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2019.12.01-én új anyaegyházközség megalapításáról nyilvánította ki szándékát. A gyülekezetalapítással célunk az evangélium még hatékonyabb és szélesebb körű hirdetése a városunkban élők között.
Az új egyházközség létrehozásával Székesfehérvár területén két önálló anyaegyházközség jön létre.

A szervezeti átalakulás tervezett időpontja: 2021. január 01. A két önálló református egyházközség főbb adatai az alábbiak lesznek:

•Név: SZÉKESFEHÉRVÁR-BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Lelkipásztora: Szász Zoltán

•Név: SZÉKESFEHÉRVÁR-BUDAI ÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 113.
Lelkipásztora: Berze János

Egyházi törvényeink szerint egy egyháztag ahhoz az egyházközséghez tartozik, amelynek területén bejelentett állandó lakcíme van. Az új egyházközség alapítása során, a területi határtól függetlenül minden egyháztagnak biztosított, hogy megválassza, melyik gyülekezethez kíván tartozni.

A napokban bizonyára postán már megkapták a testvérek egyházközségünktől a körlevelet és az átjelentkező nyilatkozatot. Azonban a különleges helyzetre való tekintettel lehetőséget adunk az online átjelentkezésre is, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel.

Az átjelentkezéshez szükséges adatlap itt található