Egyetemi gyülekezeti szolgálat kezdődött városunkban

2012-10-15
Fehérvári Dávid vagyok, 2012. július 1-től lettem kihelyezve egyházkerületünk részéről a gyülekezetbe kisegítő-segédlelkészként.
Kihelyezésem 2013. június 30-ig szól. Feladatul kaptam a város főiskoláján, egyetemein az egyetemi lelkészi szolgálat elindítását, megszervezését. A Jel 3,8 ad(ott) ehhez a szolgálathoz igei bátorítást és erőt. Ez az Ige így szól: „Nyitott ajtót adtam eléd”. Így kaptunk lehetőséget e szolgálat működtetésére a Kodolányi János Főiskolán, ahol először Dr. Szabó Péter rektor úr, majd a Szenátus is mellé állt ennek a feladatnak, és azóta is kapok segítséget a főiskola vezetőitől, munkatársaitól, tanáraitól és hallgatóitól. Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központjának főigazgatója Dr. Györök György, majd a vezetőség is örömmel fogadta az egyetemi szolgálat elindítását. Itt lehetőségként adódik ökumenikus lelkészi szolgálat elindítása, ezt Tornyai Gáborral, az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya plébánia plébánosával összefogva fogjuk végezni. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatika karán szintén szeretnénk, hogy elindulhasson ez a szolgálat.
Célom, egy egyetemi gyülekezet plántálása, református fiatalok elhívása és bekapcsolása e gyülekezetbe, közösségszervezés, istentiszteleti alkalmak megszervezése, lelkigondozói jelenlét és a misszió, vagyis fiatalok elérése a Jézus Krisztusról szóló evangéliummal. Ezt a munkát a Székesfehérvári Református Gyülekezet missziójának is tekintem, így kezdettől fogva törekedtem a gyülekezet bevonásába (imaháttérként, fiataljaink részvételével, az információk megosztásával, saját fórumainkon való hirdetéssel: jelen vagyunk a gyülekezet weboldalán, sok segítséget kaptam a plakátok, szórólapok készítésében is).
37 éves vagyok, gyerekkoromat itt Fehérváron töltöttem, de csak felnőttként ismertem meg Mennyei Atyámat, és az én Uramat, Jézus Krisztus. Hitre jutásom után az Óbudai Református Gyülekezetbe kerültem, ahol keresztelkedtem és konfirmáltam, majd rövid idő után bekapcsolódtam a gyülekezet szolgálatába ifivezetőként, majd presbiterként. Itt ismertem meg feleségemet, akivel 9 éve élünk az Úrtól ajándékba kapott boldog házasságban. Két gyermeket kaptunk ajándékba, Donát fiam 7 éves, elsős itt a Talentum iskolában, Bogi lányom 3 éves, az Olajfa óvodánk kiscsoportosa. Feleségem Réka jelenleg református iskolánk és óvodánk gazdasági vezetője. Lelkipásztori szolgálatra való elhívásomat már mint gyakorló pedagógus kaptam, e szolgálatom előtt 10 évig tanítottam középiskolákban matematika-informatika szakos tanárként. Teológiai tanulmányaimat Pápán végzem, 2013-ban szeretnék államvizsgázni, majd a diploma megszerzése után a lelkészképesítő vizsgára jelentkezni.
A gyülekezeti munkában szívügyem a tanítványozás, ezért indítottam el a TÉGy (Tanítványként Élni a Gyülekezetben) alkalmait felnőttként konfirmáltak részére, hogy segítséget nyújtsak számukra mind hitük megélésében, mind abban, hogy a gyülekezet aktív tagjaivá váljanak.