Egy évtizedes az újra indult református általános iskola

2012-06-23
Bátran állítható, hogy a protestáns-evangéliumi értékeket valló, oktató-nevelő munkát folytató, egyházi fenntartásban működő intézmény napjainkra meghatározó iskolává vált nem csak a megyében, de a Dunántúlon is. Mindez a keresztyén szellemiségének megfelelően hálaadásra indít fenntartót és nevelő munkát végző munkatársat egyaránt felelősségteljes szolgálatukban.
– „A Székesfehérvári Református Egyházközség 2002. szeptemberében indította első osztályát, mindössze 19 tanulóval. Az iskola felmenő rendszerben működött, minden évben új osztállyal bővült, 2010-re érte el a teljes létszámot 8 évfolyamban – hangsúlyozza a kötet bevezető köszöntőjében Szanyó Gáborné, igazgatónő. Az intézmény 2010-ben, az újraindulását követő első ballagási ünnepén vette fel a „Talentum Református Általános Iskola” nevet, majd a következő évben rendezték az első „Talentum Tanulója Versenyt” és a „Talentum Gálát”. Az iskola története természetesen nem 2002-ben kezdődött el. Históriája visszanyúlik a reformkori Magyarország korszakára, az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc idejét megelőző pár esztendőre, amikor is egy kicsiny kis protestáns gyülekezet magjai kezdtek szárba szökkenni Székesfehérváron. Az évkönyv történeti munkák, beszámolók alapján kínál visszapillantást az iskolaépítés kezdeteire, az intézmény fejlődésére, bővítésére. Az olvasó számára világossá lesz, hogy az iskola története kicsiben hasonlít a város, sőt a királyi, majd a Trianon utáni Magyarország történetéhez, annak minden szépségével és keserűségével. Valóban kivételes korszakok tanúja lehetett az 1848-as forradalom bukását követő megtorlás, majd a Monarchia békebeli évtizedeiben. Később az intézmény tanítói, tanulói szemtanúi, sok esetben pedig részeseivé váltak harcoknak, forradalmaknak, háborúknak épp úgy, mint a tilalmaknak, bezáratásoknak, ez utóbbiaknak az ateista hatalmak regnálása idején, és az államosítás után. S egyben élő példa is arra, miként kezdte újból is újból, sokszor a semmiből, oktatató-nevelő, evangéliumi munkáját, a hívek, a gyülekezet, lelkes tanítók és diákok összefogásában, majd újabb kori történelmében, a rendszerváltás évtizedeiben. Senki ne gondolja, hogy egy rideg, jegyzőkönyv „ízű” unalmas beszámolót tart a kezében. Éppen ellenkezőleg. Az illusztrációkkal gazdagított könyv szubjektív hangulatú, személyesen átélt tapasztalatokon alapuló beszámolókkal kezdődik és segíti az emlékezést az iskola 2002-es újraindításáról az iskolaalapító lelkipásztor, az építésügyi gondnok- presbiter, az első iskolaigazgató és tanítók elbeszélései nyomán. Aki végiglapozza a kötetet, átélhetővé válik számára például intézmény fenntartói személye körül felmerült viták, s annak áldásos rendezése, vagy az első felső tagozatos évfolyam indítása 2006-ban. Bemutatásra kerül a kiadványban az iskola címere, jeligéje és zászlaja, a „Pro Talento”-díj odaítélésének feltételei, és elolvashatjuk, miért érdemesült a Talentum Iskola 2010-ben közönségszavazatok alapján a Fejér Megyei Príma-díj átvételére? Többekben is felmerülhet a kérdés, miért érdemes a Székesfehérvári Talentum Református Általános Iskolába beíratnia gyermekét? Választ leghitelesebben „maguk” a szülők és gyermekeik fogalmazzák meg. Bemutatásra kerül a tanulók által elért megyei és országos versenyek szép eredményei, illusztrációt láthatunk a továbbtanulási mutatókról és a kompetencia tesztek eredményéről is melyek – nem csak szakemberek számára -, nagyon beszédesek. Egyházi iskola révén a szerkesztők külön fejezetben nagy gondossággal beszélnek a keresztyén nevelés sokszínűségéről, kezdve a reggeli áhítatok, a hit-és erkölcstan órák, családi istentiszteleteken át a dolgozók bibliaórájáig, pedagógusok csendesnapjáig – köztük számos olyan „háttérszolgálatot” is megemlítve, amelyek kevésbé kerültek reflektorfénybe, az intézmény dolgozói mégis hűséggel vallották magukénak. Külön érdekességnek számítanak a könyvben a személyes bizonyságtételek, melyekben elballagott diákok elevenítik fel „felnőtt fejjel” gondolataikat arról, hogy miben gazdagodtak, miért is volt jó számukra „talentumosnak” lenni. A kiadvány átolvasása után megerősödik gondolatában az olvasó, az imádságos szívvel, hűséggel megélt és továbbadott keresztyén nevelésből fakadóan világosan látszik az itt tanult fiatalokon: műveltségük, közélet iránti érzékenységük és biblikus látásukkal párhuzamosan hazájuk, nemzetük és kultúrájuk iránti szeretetük, hűségük kiformálódása.

A kötet Farkas Istvánné szerkesztésében készült, munkájában Mészáros Szilvia, Szabóné Veres Hajnalka és Tugyi Istvánné segítették.

Sz.G.