Hírek

2020-09-17

Budai úti evangelizáció (nyílt előadássorozat)

  Igehirdető: Monty Taylor lelkipásztor, a KIA Kiadó (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány) elnöke "De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok." (Ézsaiás 40:30-31) Időpontok: 2020. szeptember 20. (vasárnap): 9:00-kor és 10:00-kor az istentiszteletek keretében a templomban 2020. szeptember 21-23. (hétfő-kedd-szerda): esténként 18:00 órakor szintén a templomban a veszélyhelyzet miatt! Témák: A kimerültség […]

Tovább
2020-03-31

Gyülekezatalapítási átjelentkező nyilatkozat.

Kedves Testvérünk! Lelkipásztoraink és a presbitérium, Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve (ld. Máté 28:18-20; Márk 16:15; Lukács 24:47) időszerűnek látják egy új gyülekezet megalapítását városunkban. Ez okból a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2019.12.01-én új anyaegyházközség megalapításáról nyilvánította ki szándékát. A gyülekezetalapítással célunk az evangélium még hatékonyabb és szélesebb körű hirdetése a városunkban élők között. Az […]

Tovább
2020-03-26

Békesség – a gyülekezetalapításról

Megjelent a BÉKESSÉG – A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA különszáma. Gyülekezetalapítás és önállósodás a Szentírás és református hitvallásaink tükrében. A teljes lap letölthető ide kattintva. 

Tovább
2020-02-17

Önálló gyülekezetté alakulhat a Budai út

Önálló gyülekezetté alakulhat a Budai út "A presbitérium  kinyilvánítja szándékát a Magyarországi Református Egyház Alkotmányának 19.§-a alapján 2021. január 1-től új egyházközség felállítására a Budai úti gyülekezetrész területén. A presbitérium az új anyaegyházközség megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot hoz létre." Presbitériumi állásfoglalás új gyülekezet alapításáról 1) Örömmel és hálaadással állapítjuk meg, hogy a 25 éve gyülekezetkezdeményként indult […]

Tovább
2019-11-06

A Budai úti istentiszteletek elindulásának 25. évfordulóját ünnepeltük

A Budai úti Zenés Esték hangversenysorozat keretében ünnepi zenés áhítatra került sor, a Budai úti istentiszteletek megindulásának 25. évfordulóját köszöntve. Az áhítat keretében röviden felidéztük a negyed századdal ezelőtti eseményeket, majd a magyar református egyházzene két legjelentősebb alkotóegyénisége, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgona-, kórus- és vokális műveiből álló rövid hangversenyt hallgathattunk meg. Közreműködött az […]

Tovább
2019-11-06

Konfirmáció előkészítő és ifi óra gyermekeknek

16:00 Konfi-óra gyermekeknek: a 7-8. osztályos korosztálynak. 16:30-tól Ifi Klub: Fel a fedélzetre! Ifi felső-tagozatos kortól! Amivel várunk: sok játék, jó beszélgetések, kézműveskedés, kirándulások és sok meglepetés! Helyszín: Új Gyülekezeti Ház (8000 Székesfehérvár, Budai út 113.)

Tovább
2019-11-06

Baba-mama Klub

Péntekenként 10:00-12:00 Baba-mama Klub: lelki felüdülés a kisgyermekes anyukáknak és csöppségeiknek Helyszín: Új gyülekezeti ház (8000 Székesfehérvár Budai út 113.)

Tovább