2023-08-06 10:00 - 2023-08-06 11:00

Tetteink szavak nélkül is beszélnek

Igehely: Jakab 3,13-18

„Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a
magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Ha
pedig keserűirigység és viszálykodás van a szívetekben, ne

vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy

bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről
jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és
viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.
A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután
békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó
gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az

igazság gyümölcsét arassák.”

Jakab 3,13-18