2023-04-23 10:00 - 2023-04-23 11:00

Nem e világból valók

Igehely: János 17:6-19

Az ún. Főpapi imádságot tanulmányozzuk. Az imádság három részből áll. Jézus először önmagáért könyörög (1-5.) aztán a tanítványokért, akiket az Atya neki adott (6-19.) és  égül az eljövendő egyházért és annak egységéért (20-26.). A második, leghosszabb része az imádságnak a tanítványokért való könyörgés. Jézus imádsága nagyon fontos dolgot árul el a tanítványság lényegéről. Mi a tanítvány identitása? Mi jellemzi a tanítványokat? Ezekre a kérdésekre kapunk válaszokat. Sokszor nem világos előttünk, hogy ki is Jézus tanítványa. Ez a pár jellemvonás segít az önvizsgálatban. Valóban Jézus tanítványai vagyunk vagy csupán „műkedvelő keresztyének”? Mit említ meg tehát Jézus ebben a nagyon fontos imádságában a tanítványságról? Ezt vegyük sorra.

János 17:6-19