2023-04-30 10:00 - 2023-04-30 11:00

Egység a sokféleségben

Igehely: János 17:20-26

Jézus a főpapi ima harmadik részében azokért imádkozik, akik az első tanítványok szavára hinni fognak. Mindazokért, akik azóta hitre jutottak, mert elfogadták megváló Uruknak Jézus Krisztust. Tehát ebben az imádságban mi is benne vagyunk! Értünk imádkozik Jézus. Nagyon komolyan kell vennünk tehát a kérését, amit az Atyától kér! Jézus azért imádkozik, hogy a mindenkori hívők egyek legyenek. Az Apostoli hitvallásban, amikor megvalljuk az  nyaszentegyházban való hitet, akkor hozzátesszük, hogy hiszünk a szentek közösségében, vagy a régies megfogalmazás szerint a szentek egyességében.
Hányszor és hányszor vallottuk meg ezt! De vajon munkálkodunk-e azért, hogy ez a közösség, a valódi egység meglegyen a hívő és hívő között? Fontos megértenünk először, hogy mit nem jelent az egység. Sokan ugyanis félreértelmezik a keresztyén egységet.

János 17:20-26