2023-05-29 10:00 - 2023-05-29 11:00

Isten Lelkének munkái a gyülekezetben

Pünkösd hétfő

Igehely: ApCsel 4,23-31

„Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával: „Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot?”

ApCsel 4,23-31