A Talentum iskola megkezdte újraindulása tizenegyedik tanévét

2012-10-10
Az elmúlt tanév mozgalmas eseményei után azt kívánják, hogy az új időszak a nyugalom jegyében teljen. Békességre vágynak, de a külső körülmények cselekvésre kényszerítik valamennyiüket – ezeket a gondolatokat fogalmazta meg elsőként honlapunk érdeklődésére Szanyó Gáborné, a Székesfehérvári Református Egyházközség Talentum Általános Iskolájának igazgatónője. Hozzátette: a 2012. szeptember 1-jével hatályba lépett új Köznevelési törvény iskolának és  fenntartónak egyaránt változásokat, egyúttal pedig komoly kihívásokat, feladatokat jelent. A változásoknak megfelelően módosították a szükséges alapdokumentumokat, több ellenőrzés várható, mindezzel együtt megváltozik a finanszírozás rendszere is.- A Köznevelési törvény életbelépése elsősorban az önkormányzati fenntartásban működő iskolák számára jelent komoly változást, hiszen a szabályozás értelmében állami fenntartás alá kerülnek. Az új törvény így azt üzeni, hogy a gyermekek az államé. Ezzel szemben az egyházi iskolák hitvallása így hangzik: a gyermekek a Krisztusé – mondja az igazgatónő, majd azzal folytatja, hogy éppen azért tartják fenn komoly áldozatok árán is az egyházi iskolákat, hogy segítségükkel a gyermekeket és általuk a szülőket az Úr Jézus Krisztushoz vezessék.  Szanyó Gáborné hangsúlyozta: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az egyházi oktatási intézmények részére eljuttatott levelében arról biztosít, hogy az állam továbbra is együtt kíván működni velük. Vagyis az új törvény az egyházi iskolák jó gyakorlatát szeretné kiterjeszteni a többi iskolára is. Ennek értelmében a Köznevelési törvényben  – amint azt már nevében is jelzi -, nagyobb hangsúlyt fektetnek a nevelésre.  – Számunkra már régi felismerés – hangsúlyozza Szanyó Gáborné -, hogy akkor válik az emberi agy késszé az új ismeretek befogadására, ha az emberi lélek is készen áll arra, s békessége van. Az intézményvezető emlékeztetett az egyházi iskolák legutóbbi országos tanévnyitóján, Kunhegyesen megfogalmazottakra: a református iskolák átlag alatti anyagi forrásaik ellenére mégis képesek átlag feletti eredményeket elérni az országos mérések eredménye szerint. Mi ennek az oka? A válasz: a református iskolák pedagógusai nem csak a saját bölcsességükre alapozzák oktató és nevelő munkájukat, hanem az emberei értelmet meghaladó Istenre, akitől naponta kérik el a bölcsességet. A református iskola fenntartói nem az állami támogatásra számítanak csupán, hanem a gyülekezet és a szülők közös anyagi áldozatára  – és természetesen imádságára is. – Hisszük ugyanis, hogy az Istentől való bölcsesség és imádság formálja a tanítványainkat átlag felettivé tudásukban, magatartásukban és emberi kapcsolataikban. A református általános iskolában a korábbi esztendő az intézmény 10 éves évfordulójának jegyében telt. E jeles, jubileumi alkalomból tanulmányi versenyt, gálaműsort rendeztek, hálaadó istentiszteletet tartottak. Napvilágot látott az iskola történetének első évkönyve is, mely az intézmény rendszerváltás utáni újraindult történetét, egy évtized eseményeit foglalja össze tartalmas, beszámolókkal és illusztrációkkal gazdagított kötetben. Szanyó Gáborné arról is beszélt, hogy a pedagógusok nagy örömmel látták, tanítványaik sikeresen szerepelnek helyi és országos versenyeken, a sport, a művészeti és tanulmányi téren rendezett megmérettetéseken. A tanárok is bekapcsolódtak a Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) székesfehérvári szervezésébe és megvalósításában, a  2., 4., és 6. osztályos diákok pedig a „Miénk a színpad” címet viselő ifjúsági műsorban is szerepeltek.Kérdésünkre, hogy a nyári szünetben milyen felújításokat, modernizációt végeztek az iskolában, megtudtuk: Fülöp Zoltán, az egyházközség építési ügyekért felelős gondnokával már 3 évre előre megtervezték a szükséges feladatokat. Az iskola régi nyílászáróit korszerű hang – és hőszigetelt műanyag ablakokra cserélték, szárító vakolat kialakítását kettő, parketta csiszolást és olajozást pedig három tanteremben végeztek el a szakemberek. A munkálatokhoz szükséges pénzt a korábbi időszakból elmaradt normatíva kifizetésekből teremtették elő.
– Az iskola jövő évi tervei között szerepel az udvar felújítása, ennek első lépéseként, a Tanítvány Alapítvány segítségével új kerítés építésébe kezdetünk a „szomszédokkal” közösen. Hat elöregedett fát kivágattunk, mert balesetveszélyessé váltak – sorolja a munkálatokat az igazgatónő, aki elmondta, hogy az udvar további felújítása még várat magára. Szerettek volna korszerű udvari játékokat beszerezni, sajnos azonban az italos kartonok leadásából nem folyt be a munkálatok befejezéshez elegendő pénz.
Az idei tanévet összesen 183 tanulóval kezdték. Az elmúlt évhez képest a tanulólétszám emelkedéséről beszélhetnek az iskolában, hiszen a tizenhat elballagott nyolcadikos helyett immár huszonhét első osztályos kisdiák ülhetett be a padokba.
Személyi változások is érintették a református iskolát, két pedagógus kolléga és egy óraadó tanár távozott a testületből. Helyettük Szebik Ágnes tanító, Jurtsuk Adrienn tanító, angol szakos tanár, és Huszárik László, rajz-földrajz szakos tanár érkezett. A hittanórákat ebben az évben Berze János lelkipásztor tartja a 8. osztályos diákok számára.
Az oktatási intézményben az új típusú feladatok, megpróbáltatások között is hisznek Pál apostol szavainak, melyet a 2012-13-as tanév vezérigéjévé választottak:
„Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4.7.)

Szöveg és fotó:
Szűcs Gábor