A reformáció aktuális üzenete: az áldás a tét

2010-11-02
 Az ünnepi istentisztelet kezdetén Somogyi László lelkipásztor János apostol első levele 4. része 1-6 verseit idézte: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e? Mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az az Istentől van, amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljött, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek. És a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét, és a tévelygés lelkét.” Beszédében hangsúlyozta, napjainkban olyan világban élünk, ahol az igazság fogalma sokszorosan is megkérdőjeleződik. Éppen ezért vannak, akik egészen nyíltan hirdetik, hogy nincsen igazság, minden relatív, minden attól függ, honnan nézzük, s ki mondja. Amit a 16. századi reformátorok megfogalmaztak és megéltek, nem arról szólt, hogy mindenáron győzni akartak volna, és műveltebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek szerettek volna feltűnni elődeikhez képest a középkori egyházban.
Hozzátette: vannak sokan ma is akik, azt mondják, nagy kár volt a reformációért, milyen jó lett volna együtt maradni, s milyen borzasztó, hogy Luther, Kálvin és a többiek miatt egyházszakadás következett be. Egyetlen tét volt akkor is, most is: mi kedves az Isten előtt? Mi az, amit ő szívesen és örömmel megáld? Ez viszont óriási kérdés! – mondta.
– Az első emberpár úgy határozott, ők döntenek a jó és a rossz között. Kipróbálják, milyen lehet Isten áldása nélkül élni. Ilyenkor Madách Imre fő művének címe juthat eszünkbe. Ez lett ugyanis az „ember tragédiája” – az áldás nélküli élet. János apostol szeretettel figyelmeztette híveit, ne higgyenek minden léleknek, hanem vizsgálják meg a lelkeket, vagyis az embereket, azok életét, nézeteit, hogy Istentől valók-e, rajta lesz-e Isten áldása?
– Állíthatom testvérek teljes hittel, hogy amit a reformátorok alapvetően felismertek a Szentírásból, azok pontosan azok az alapelvek és mondatok, amelyeken Isten áldása nyugodott – fogalmazott igehirdetésében  gyülekezetünk lelkészi elnöke, Somogyi László, hozzátéve, még a világi történészek is készek elismerni, hogy ami a 16. századi Magyarországon változások végbementek, a történelmi szempontok szerint megmagyarázhatatlanok. A hazánk 50 év alatt úgy megváltozott, hogy a középkori egyházat elhagyva 95 százalékában reformátussá lett a lakosság. Mi is történt  valójában? Ébredés, vagyis a tömegek megtérése. Ez volt a reformáció, felébredt Magyarország.Lényeges kérdés volt az akkor élők számára, hogy Jézus Krisztus személyes megváltójuk-e, és kiépült-e  kapcsolatuk a Teremtő Istennel? Megvalósult -e a közvetlen kommunikáció Isten és ember között? S mivel ez Isten kegyelméből megtörténhetett, az emberek neki láttak olyan közösségeket építeni maguk között, ahol a többiek is hasonló felfedezésre jutottak.
Logikusnak tűnhet a kérdés, hogy a középkori egyházvezetés miért nem fogadta be a reformáció tanait? A válasz egyszerű, a korabeli vezetők életrajzai sajnos magukért beszélnek. Távol álltak attól, hogy Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban legyenek. Így a tanokat sem fogadták el. De az Isten igazsága ettől még igazság maradt. A Szentírásban olvashatunk arról, hogy Jézus magáról állította, Ő maga az igazság. Ezért ő határozza meg számunkra, hogy melyek az áldások, s melyek azok, amelyektől tartózkodnunk kell. Hirdethetjük bátran, hogy mindezeken a felismeréseken évszázadok óta ott van az Isten áldása, s akik ezeket elfogadják, azok ma is újonnan születhetnek, új életet kapnak Istentől.
 
 
*****
Vasárnap este a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet Szekfű Gyula utcai templomában megrendezett közös reformációi istentiszteletre gyűlhettek egybe a város protestáns hívei. Az ünnepi alkalmon Bencze András és Pethő Judit evangélikus, Révész Lajos baptista, Somogyi László, Berze János és Kovácsi Krisztián református lelkipásztorok szolgálatában hallhattunk a Szentírás ma is aktuális üzenetéről.
 
Szöveg és
fotó:Szűcs Gábor