A jó emberek jó országot építhetnek

2014-08-21

Hogyan lett az úrból szolga?

– Megengedi-e a kedves hallgatóság , hogy tegeződjünk? – elsőként ezzel a kérdéssel fordul a nagy többségében ifjakból álló közönségéhez Somody Imre vállalkozó-üzletember a balatonszárszói Soli Deo Gloria konferenciaterepen megrendezett bizonyságtévő alkalmon.
– Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus bűnös szolgájáról van szó – folytatta magáról szólva, majd hozzátette: „Nagy különbség az, hogy a régi, könnyelmű bűnösből, sikerült a kétségbeesett bűnös helyzetébe átkerülnöm, majd békességem keresése során Isten segítségével, az ige megismerése által a kétségbeesett bűnösből egy meggyőzött, szabad és boldog bűnössé válhattam.”
A saját bevallása szerint hosszú és göröngyös utat kellett korábbi életszakaszában megélnie, amelyet hallgatóságával is megosztott:
– Családomból  a három testvéremmel együtt szeretetet, biztonságot, zárt közösségből származó jó életet hoztam magammal. Ugyanakkor édesapánk felhívta a figyelmünket, hogy az életben mindig egyedül kell eligazodnunk és boldogulnunk. Fontos, hogy mindennek a felelősségét és lehetőségét magunkévá tegyük.A Kelet- Berlini közgazdasági egyetemen eltöltött évei, az önmagára utaltsága idején megtanulta: ha többet tanul és jobb eredményeket ér el, akkor több ösztöndíjra is számíthat. Ebből következően évtizedeken át „ha jobbak vagyunk, többet kereshetünk és így több jut a számukra” -alapelv szellemében élt. Megfogalmazódott benne az is, hogy ha több jut számára a javakból, akkor ebből meg kell osztania valamennyit azokkal is, akinek kevesebb jutott a „jóból”. Felelősséget kell vállalnia a többi emberért.

Sikeresen -de Isten nélkül    

– Úgy gondoltam, hogy ha a jók előrébb jutnak a ranglétrán és ők kerülnek a vezetés élére, akkor a jó embereknek egy jó országot kell megteremteniük. Egy egyetemet végzett fiatalember az 1980-as évek Magyarországán ilyen terveket szőtt és így is kezdte el a munkáját az újpesti Chinoin Gyógyszergyárban. Ezen az úton és ilyen gondolkodásmóddal csak egy istentelen sikerességet lehetett elindítania hiszen – látszólag legalábbis – úgy is képes a jót cselekedni, sőt közben sikeressé válni, hogy fogalma sem volt Istenről – mondta el beszédében, hozzátéve, hogy 1988 és 2004 – között kevés ember mondhatta el magáról akkoriban hazánkban, hogy annyi sikert tudhatott maga mögött, mint ő.

Szó szerint a semmiből építették fel a Pharmavit Gyógyszergyárat és el kezdték gyártani a „Plusssz” pezsgőtabletta márkát, amellyel elérhették, hogy a magyar lakosság megduplázta vitaminfogyasztását. A néhány tízmillió forintos alaptőkével elindított céget végül 100 millió dollárért 1996-ban értékesítették külföldi piacon. Az üzletember úgy gondolta, anyagi kérdései immár rendezve vannak, s elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy társadalmi ügyekkel is foglalkozzon: Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ életre hívása, a Bólyai – díj megalapítása a tudományos munkásságok elismerésére, Veresegyházi Életmódprogram – a kistérségek felkészítése az Európai Uniós felzárkóztatás elősegítésére.     

– Kedves testvérek, én akkor hittem abban, hogy képesek leszünk felzárkózni Európához. Egy osztrák barátomnak és cégtársamnak gyakran mondtam akkoriban: „Azért dolgozunk, hogy utolérjünk benneteket, hiszen a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia nem arról szólt, hogy csupán ti vagytok az okosak a gazdagok és a jók. Az Európai Unióban végre megcsinálhatjuk azt a világot, ahol már nem egy dualista monarchia lesz az irányadó, hanem egy olyan kontinens, amelyben beérünk benneteket, hiszen <<van annyi a fejünkben és hozzá erőnk, tehetségünk, hogy képesek legyünk mindezt végre is hajtani. >>” Ebből sajnos semmit sem volt képes az országunk megvalósítani. – mondta el Somody Imre.

 A keresztyén bizonyságtévő konkrétabb közéleti tapasztalatairól szólva a fiataloknak elmondta: politikai konfliktusai is akadtak. Meglátása szerint nem engedik meg senkinek ebben az országban, hogy jót tegyen a tárdadalom érdekében, ha nem annak a pártnak, vagy adott emberek gondolkozásnak és tetszésnek megfelelően kíván cselekedni, akik az adott területen éppen hatalmat gyakorolnak.

Miközben építkezni kívánt és jelentős szakmai sikereket tudhatott maga mögött, egyre több konfliktussal kellett szembe néznie, a háttérben pedig megjelentek a romboló erők.       

– A konfliktusok megterhelték az életemet. Mindennek saját egészségem és családom látta a kárát – emlékezett vissza. Hamarosan bekövetkezett a válása is.

Ha az ember elkötelezte magát valami iránt, akkor elszánt lesz abban, hogy mindenáron végrehajtsa. Az ember egyre önzőbben éli saját életét, közben, apránként saját maga istenévé válik. Lassacskán bálványokká válhat életünkben az autó, aminőségi és exkluzív ruha, a társadalmi presztízs, az igényesen felépített ház, vagy éppen a rendszeres sajtómegjelenések. Ebben az életvitelben Isten számára már nincsen hely, hiszen „Isten a gyengéké, s az erősek számára Ő nem szükséges”.     

– Büszkén vallottam, hogy én ateista vagyok, Isten törvénye nélkül éltem az életem – hangsúlyozta az előadó és idézett Jeremiás próféta könyvéből: „Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják”

Új utakon Isten felé

2004-től, már új házasságában Helgával elkezdték keresni az Isten útját.     

– Ez egy nagyon nehéz, rögös, vívódásokkal teli utat jelentett mindannyiunk számára – emlékezett vissza az üzletember – tanulni, odafigyelni Istenre, gyülekezetbe járni, Bibliát olvasni, imádkozni, keresztyén könyveket olvasni – s közben azt érzeni, hogy ez még sem az a „komfortos” környezet, amelyre számítottál. Nem teljesen úgy alakulnak, a dolgok, ahogy tervezted. Látszólag  hiába imádkoztál értük.     

– Valójában „mankónak” próbáltam felhasználni az Urat, „rátámaszkodni”, „megüzenni” neki, hogy miben kell segítenie ahhoz, hogy Somody Imre a feladatait megfelelően elvégezhesse. Eszembe sem jutott akkor, sajnos, hogy Őt kérdezzem meg. Ez év február 7-e számít annak a napnak, amikor valóban szólt hozzám az Úr és azt mondta: „Íme, szolgám vagy, s immár nekem kell szolgálnod!”

Le kellett tennie a kereszt alá az „ego”-t és végre meghallania, mit is akar vele az Isten? A kérdés az volt személye felé, hogy el tud-e köteleződni Krisztus felé? A lényegi lépés, hogy a Krisztuson keresztül kell emberré válni, elfogadni Őt, hallgatni rá és tanulni igéjéből. Isten rendjének a megtartása vált számára az egyes számú kérdéssé. Tőle kell bölcsességet, és látást kérni és hogy szíve megteljék szeretettel. Mindez természetesen életcél és életvitel változást eredményezett.    

– Világossá vált, hogy új feladatom lett: azt a tudást, tapasztalatot és kapcsolatrendszert, amelyet régi életem során megszereztem, a Krisztusi életben kell „újrahasznosítanom”.

Somody Imre beszélt arról is, hogy vagyonuk jelentős részét elveszítették, cégeit bezárni kényszerült, jelenleg a Fővárosban a Centrál Kávéházat működtetik feleségével és abban reménykednek, hogy a vendéglátó egységből vagy más lehetőségből, Isten segítségével meg fognak élni.

Ezt követően Somody Imre arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy gonosz életre neveli gyermekeit az, aki nem figyel arra, hogy a médiából és az internetről milyen játékokat töltenek le. Felmérésekből világosan kiderül, hogy a televíziós adások körülbelül 80 százalékából árad az erőszak, a gyilkosságok, a sátánizmus és a nyílt pornográfia. S mindezek között csak marginálisan jelenik meg a keresztyén életszemlélet.     

– Ma sokan, számtalan kommunikációs csatornán keresztül hozzáférhetnek ahhoz a mocsokhoz, amely a gonosz üzenete, s amely elsőrendűen akadályozza meg, hogy országunk rendbe jöjjön. S vajon milyen felnőttekké válhatnak azok a gyermekek – tette fel a kérdést-, akik „kiválóan” megtanulnak ölni, ismerik a pornográfiát, de semmiféle ismeretük sincsen az igazi emberi életről és azt sem tudják, hogyan kellene szeretni? A vita azon megy, hogy végül is mennyi mocskot lehet megnézni az RTL-Klub-on, és mennyire kívánja ezt a nép?    

– Bizonyságtételében külön is aláhúzta, hogy napjainkban, ahol sokan szinte reggeltől estig egyebet sem tesznek, mint mobiltelefonálnak, chat-elnek és az  internetet böngészik, kevesen törődnek azzal, hogy ezek az eszközök arra jók, hogy képtelenek legyünk megnyugodni, a jót a rossztól megkülönböztetni. A minőségi gondolkozás és a pihenés Istentől származó rendszerét felcserélte az a tendencia, amelyben a média diktálja a divatot.

Krisztus országának építése

A keresztyén üzletember előadásában arra is választ keresett, hogy milyen lenne valójában a krisztusi Magyarország? "El kell dönteni végre – hangsúlyozta -, hogy az e világi problémákkal, gondokkal foglalkozunk és  partnerek vagyunk-e az ország jelen sorsában, vagy megteremtjük az Isten Magyarországát?" Megfogalmazta: feladat lehet az Úr eljövetele számára késszé és befogadóvá alakítani Magyarországot és a Máté evangéliuma 28. fejezte 19. verse üzenete értelmében „elmenni és tanítványokká tenni minden népet”. Hozzáfűzte még: az igazi hatalom az, ha egy nemzet a hatalmas Isten kezében van, s egy ilyen krisztusi Magyarország képes lesz tükrözni azokat a jellemzőket, amelyet az Isten szerinti közösségről és az Éden kertről tudunk. Legfontosabbnak nevezte, hogy a vallásos életmódunkat hívővé alakítsuk át, azaz minden más értékrendünk elé a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat kell állítani. Ez kell, hogy életünket meghatározza.

– Ebből persze az is következik, hogy  nincs az életünkben többé magánterület, Krisztusnak kell alávetni mindent, és vizsgáljuk meg, hogy Ő ül-e ott otthonaikban  az asztalfőn is ? Ennek része, hogy életünkben a probléma-centrikus életvitelt felváltsa, a Krisztus-centrikus életvitel.

Bizonyságtétele zárszavában Bódis Miklós erdélyi, hátszegi lelkipásztor gondolatait idézte, aki szerint az országépítést valós értékek mentén kell megfogalmazni és ezzel párhuzamosan a nemzetközösségnek is cselekvően kell részt vennie benne. A válaszokat erre és sok egyéb más közéleti feladatra is keresik a közelmúltban elindított Centrál Kávéház imareggeli alkalmain.

Szöveg és fotó:

Sz.G.