Igehirdetések

Dátum előadó cím Funkciók
2020-03-15 Szász Zoltán Félelem ellen Istenfélelem Lukács 12:4-7
2020-03-15 Oláh Pál Olivér Hol van Isten ilyenkor? Ésaiás 53.4
2020-03-08 Szász Zoltán Olcsó kegyelem Máté 7:6 (Hegyi beszéd 27.)
2020-02-16 Deák Péter Engedelmeskedjetek egymásnak Efézus 5:21
2020-03-01 Deák Péter Jézus böjtje Márk 8:2-3
2020-02-23 Szász Zoltán Ne ítélkezz! Máté 7:1-5 (Hegyi beszéd 26.)
2020-02-09 Szász Zoltán Ne aggódj! Máté 6:25-34 (Hegyi beszéd 25.)
2020-02-08 Deák Vaizer Viktória (Csősz) A hívő keresztyén helytállása a világban - Maroshegyi hitmélyítő esték - János 17: 6-19
2020-02-07 Gállné Medveczky Borbála (Iszkaszentgyörgy) A hívő keresztyén helytállása a világban - Maroshegyi hitmélyítő esték - Máté 5:13-14 és Filippi 2:15-16
2020-02-06 Szűcs Sándor (Szabadbattyán) A hívő keresztyén helytállása a világban - Maroshegyi hitmélyítő esték - Máté 7:12
2020-02-02 Oláh Pál Olivér Mire vársz? - Zsoltárok 130.
2020-01-26 Szász Zoltán Két úr szolgája Máté 6:24 (Hegyi beszéd 24.)
2020-01-19 Deák Péter Amikor valami mást várunk - Ésaiás 42:1-9
2020-01-12 Szász Zoltán Amire nézel az vagy! Máté 6:23-24 (Hegyi beszéd 23.)
2020-01-05 Oláh Pál Olivér Szeretjük-e Istent? - 1János 5:3-4
2020-01-01 Szász Zoltán Mennyei gyülekezet (Újévi istentisztelet) - Jelenések 7: 9-17
2019-12-31 Oláh Pál Olivér Új év új én? (Óévi hálaadás) - Ézsaiás 43:19
2019-12-29 Deák Péter Annak látni Jézust aki Lukács 2:21-33
2019-12-26 Oláh Pál Olivér Közülünk egy (Karácsony II.) - Máté 1:18-25
2019-12-25 Szász Zoltán Jézus az ajtódig jött (Karácsony I.) - Jelenések könyve 3:14-22
2019-12-24 Szász Zoltán Meglátogatott! (Szenteste) - Lukács 1:68 és 78-79
2019-12-22 Szász Zoltán Mibe fektetsz? (Advent IV. - Hegyi beszéd 22.) - Máté 6:19-21
2019-12-15 Deák Péter Aki ítél: Isten (Advent III.) - 1Korintus 4:1-5
2019-12-08 Oláh Pál Olivér Jézus eljövetele (Advent II.) - Lukács 21: 25-28
2019-12-01 Szász Zoltán Aktív Advent (Advent I.) - Zsidókhoz írt levél 11: 8-16
2019-11-24 Szász Zoltán Belső szoba Máté 6:5-8 (Hegyi beszéd 21.)
2019-11-17 Oláh Pál Olivér Jézus tanítványainak élete Kolossé 2:1-2
2019-11-10 Szász Zoltán Szelfikegyeség Máté 6:1-4 (Hegyi beszéd 20.)
2019-11-03 Deák Péter Szükségek és vágyak Jakab levele 4:1-10
2019-10-27 Oláh Pál Olivér Igazi szabadság 2Korintus 3:17
2019-10-20 Szász Zoltán Az ellenség szeretete Máté 5:43-48 (Hegyi beszéd 19.)
2019-10-13 Pentaller Attila (szarvasi református lelkipásztor) Gyógyító jelenlét (evangelizációs sorozat) - Meglátva a kegyelmet - János 4:39-42
2019-10-12 Pentaller Attila (szarvasi református lelkipásztor) Gyógyító jelenlét (evangelizációs sorozat) - Rejtőzés és befogadás - János 4:16-30
2019-10-11 Pentaller Attila (szarvasi református lelkipásztor) Gyógyító jelenlét (evangelizációs sorozat) - Felajánlás és kérés - János 4: 7-18
2019-10-10 Pentaller Attila (szarvasi református lelkipásztor) Gyógyító jelenlét (evangelizációs sorozat) - Határátlépés - János 4: 1-14
2019-10-06 Szász Zoltán Felemel (Érdeklődők istentisztelete 3.) János 8: 9b-12.
2019-10-06 Deák Péter Lukács 5:24-26 - Családi istentisztelet - Talentum ref. iskola 5. oszt.
2019-09-22 Muzslai Gábor és Etelka Kapcsolat - Házasság - Család (Maroshegyi Őszi Lelkinap)
2019-09-29 Szász Zoltán Lépj a világosságra! (Érdeklődők istentisztelete 2.) János 8: 6b-9a és 12.
2019-09-29 Deák Péter Forma vagy tartalom? Zakariás 7:5
2019-09-22 Szász Zoltán Hol vagy? (Érdeklődők istentisztelete 1.) János 8: 1-12
2019-09-22 Oláh Pál Olivér Egyedül hit által! Ésaiás 7:1-9
2019-09-15 Szász Zoltán Hogyan hirdessük? (Felkészítő istentisztelet 2.) ApCsel. 8:26-40.
2019-09-08 Szász Zoltán Mit hirdetünk? (Felkészítő istentisztelet 1.) 2Timóteus 1: 8-10 és 14.
2019-08-25 Szász Zoltán Ne állj bosszút magadért! Máté 5:38-42 (Hegyi beszéd 18.)
2019-08-18 Szász Zoltán Szavahihetőség Máté 5:33-37 (Hegyi beszéd 17.)
2019-07-07 Szász Zoltán A házasság védelmében Máté 5:31-32 (Hegyi beszéd 16.)
2019-06-23 Szász Zoltán Testiség tisztán Máté 5:27-30 (Hegyi beszéd 15.)
2019-06-16 Szász Zoltán Ne ölj a szavakkal! Máté 5:21-26 (Hegyi beszéd 14.)
2019-06-09 Szász Zoltán Szél, tűz és édes bor. Mi akar ez lenni? - ApCsel. 2:1-4 és 12-13 - Pünkösd I.
2019-06-02 KONFIRMÁCIÓ 2019. Berze János - Elnökségi köszöntés - Márk 4:35-41
2019-06-02 KONFIRMÁCIÓ 2019. Szász Zoltán - keresztelői beszéd
2019-06-02 KONFIRMÁCIÓ 2019. Deák Péter - Konfirmációi igehirdetés - Máté 10:29-33 és Filippi 4:13
2019-05-30 Szász Zoltán Mi a folytatás mennybemenetel után - ApCsel. 1:4-11 és Efézus 2:5-6 (Mennybemeneteli istentisztelet)
2019-05-19 Steinbach József Az új Budai úti gyülekezeti ház és parókia felavatása (Filippi 4:17-20)
2019-05-19 Szász Zoltán A Szentírás szavatossága Máté 5:17-20 (Hegyi beszéd 13.)
2019-05-12 Szász Zoltán Amit vetünk, azt aratjuk Galata levél 6:7-8
2019-05-12 Deme János MTA kutató bizonyságtétel
2019-05-05 Szász Zoltán "Kicsiny kis fényemmel..." Máté 5:14-16 (Hegyi beszéd 12.)
2019-05-04 NŐI CSENDES NAP - Parti Judit Szerepálmok... és birkózás a valósággal (bizonyságtétel és előadás)
2019-05-04 NŐI CSENDES NAP - Parti Judit János 4:4-30 (áhitat)
2019-04-28 Szász Zoltán A romlás ellen Máté 5:13 (Hegyi beszéd 11.)
2019-04-21 Szász Zoltán Csak Jézus kell! János 20:11-18 - Húsvét I.
2019-04-19 Szász Zoltán A kereszthez való viszonyulások, János 19: 16-27 - Nagypéntek
2019-03-17 Ludvigné Izsay Szilvia Megtartottad az én igémet (Jelenések könyve 3,7-13)
2019-03-31 Berze János Jézus nélkül (János ev. 15,5)
2019-03-31 Szász Zoltán Boldog üldözöttek Máté 5:10-12 (Hegyi beszéd 10.)
2019-03-24 Szász Zoltán Kik és hogyan mehetnek be Isten országába? Lukács 18:15-17 Családi istentisztelet - Talentum ref. iskola 1 oszt.
2019-03-24 Szász Zoltán Boldog békességszerzők Máté 5:9 (Hegyi beszéd 9.)
2019-03-10 Szász Zoltán Boldog böjt Máté 5:6 (Hegyi beszéd 8.)
2019-03-03 Szász Zoltán Boldogan tiszta szívvel Máté 5:8 (Hegyi beszéd 7.)
2019-02-24 Szász Zoltán Boldog irgalmasok Máté 5:7 (Hegyi beszéd 6.)
2019-02-23 FÉRFI CSENDES NAP - Marco de Leeuw van Weenen Bölcs erő (Példabeszédek 24:5)
2019-02-23 FÉRFI CSENDES NAP - Deme János Kész vagy? (Máté 25:35-51)
2019-01-06 Berze János Vízkereszt (János 1. levele 5,11-12)
2019-01-13 Berze János Isten Szava (János ev. 1,15-18)
2019-01-20 Berze János Amit mond, tegyétek! (János ev. 4,14-15)
2019-01-27 Berze János A Krisztus-hívők egysége (Máté ev. 1,1 és 1,16)
2019-02-09 Boza Kristóf Ínségben és bőségben
2019-02-08 Boza Kristóf Illés és a hollók, A lisztesfazék nem ürül ki
2019-02-07 Boza Kristóf Fürjek és manna
2019-02-10 Szász Zoltán Boldog szelídek Máté 5:5 (Hegyi beszéd 5.)
2018-12-09 Ludvigné Izsay Szilvia Az útkészítő (Lukács ev 1,57-64)
2018-12-02 Berze János Közösséget vállalt velünk! (Zsidókhoz írt levél 2,18; 3,6)
2019-01-27 Szász Zoltán Boldog szomorkodók Máté 5:4 (Hegyi beszéd 4.)
2019-01-20 Szász Zoltán Boldogok, akik teljesen Istenre vannak utalva - Máté 5:3 (Hegyi beszéd 3.)
2019-01-13 Szász Zoltán Kik a boldogok? - Máté 5: 3-12 (Hegyi beszéd 2.)
2019-01-06 Szász Zoltán Jézus tanítványa vagyok-e? - Máté 5: 1-2 és 7:28-29 (Hegyi beszéd 1.)
2018-11-25 Berze János Az Üdvözítő Kegyelem ideje (Tituszhoz írt levél 2,11-12)
2018-11-11 Berze János Az Élőt keressétek (Máté ev. 17,8)
2018-11-04 Ludvigné Izsay Szilvia A lelki harcos(Efezusi levél 6,10-22)
2018-10-31 Kovács Dániel, Bencze András Reformáció napi ünnepi ökumenikus istentisztelet és előadás
2018-10-28 Berze János Kegyelemből van üdvösségetek (Efezusi levél 2,8)
2019-01-01 Szász Zoltán Isten gyermekei Istenhez lesznek hasonlóak - 1János 3:1-6 (Újévi istentisztelet)
2018-12-30 Szász Zoltán Mi bajunk van a világgal? 1János 2:15-17, (Óévi istentisztelet)
2018-12-25 Szász Zoltán Bűnösök barátja, Máté 9:12-13 - Karácsony I.
2018-12-23 Szász Zoltán Bátorító tanácsok hosszútávfutóknak (Advent IV.) Zsidók 12:1-3
2018-10-21 Berze János Isten ma is Jézus által szól hozzánk (Lukács 24, Zsidók 1)
2018-12-09 Szász Zoltán Jézusban lehorgonyzott élet Zsidókhoz írt levél 6:18-20a
2018-10-14 Berze János Kiszolgáltatta akaratunknak (Lukács ev. 23,24-25)
2018-10-07 Berze János A megmentő (Pál levele a Rómaiakhoz 8,31-39)
2018-11-18 Szász Zoltán Mire jó a döglött kutya? 2Sámuel 9.
2018-11-25 Szász Zoltán Túl közel ahhoz, hogy észrevedd? Márk 6:1-6 Családi istentisztelet az Olajfa Református Óvodával
2018-11-04 Szász Zoltán Ne a lábad elé nézz! 4Mózes 21:8-9
2018-10-14 Szász Zoltán "Már megint igazam van!?" Filippi 3:7-9
2018-10-07 Deák Péter Nem mindenki aki mondja Uram, Uram (Máté 7:22-23)
2018-09-30 Szász Zoltán Mennyit ér neked Isten (Luk 21:1-4)
2018-09-23 Varga Zsófia Kapcsolatunk Istennel (Galata levél 4,8-9)
2018-09-23 Szász Zoltán A legkisebb is számít (Lukács 18:15-17)
2018-09-16 Berze János Figyelek, várom, mit szól (Habakuk 2,4)
2018-09-09 Magyarné Balogh Erzsébet Neked van küldetésed? (Előadás) Bizonyságtevő: Szegfű Mariann Őszi bográcsozás
2018-09-09 Magyarné Balogh Erzsébet Neked van küldetésed? (Lukács ev. 9,1-10) Őszi bográcsozás
2018-09-16 Szász Zoltán A mi jóságunk nem ment meg! (Lukács ev. 18,26-27)
2018-05-06 Szász Zoltán Ki vagy, hogy ítélkezel? (Római levél 2,1-4)
2018-09-09 Berze János Bölcsesség a gyakorlatban (Mikeás 5,6)
2018-09-02 Berze János A bölcsesség kezdete (Zsoltárok könyve 87,7)
2018-09-01 Igét hirdetett: Steinbach József püspök Kárpát-Medencei Tanévnyitó Ünnepi Istentisztelet
2018-08-26 Berze János Hallgass a bölcsességre! (Prédikátor könyve 12,13-14)
2018-08-26 Szász Zoltán Jöjjetek...távozzatok (Lukács ev. 13,24)
2018-08-19 Berze János Keresd a bölcsességet (Prédikátor könyve 7,1-6)
2018-08-19 Szász Zoltán Nézz szembe a az elmúlással! (Prédikátor könyve 7,2)
2018-08-12 Szabó Gergelyné Berecz Zsófia Mi történik a haragommal a templomban? (Jakab levele 1,20)
2018-08-05 Péntek László Közeledjetek Istenhez - de hogyan? (Jakab levele 4,7-10)
2018-07-29 Ellenbruckné Kiss Aranka Isten dicsősége aktuális (Jozsué könyve 12,1)
2018-07-29 Brunner Vilmos Konfliktusok, ütközések az életben (Lukács evangéliuma 6,37) Lelkészválasztó közgyűlés
2018-07-22 Berze János Egyedül nem megy (Pál apostol levele a galatákhoz 3,24)
2018-07-15 Berze János A kegyelem trónjánál (Zsidókhoz írt levél 4,16)
2018-07-15 Ujvári Sándor Csaba Isten mindig jobbat készít a számunkra (Haggeus 2,9)
2018-07-08 Higyed János és a Szatmárnémeti-kültelki ref. gyül A világ szerinti bolondság (Korinthusi 1. levél 1,18-21)
2018-07-08 Szász Zoltán Mi szerez kegyelmet neked? (Mózes 3. könyve 22,20 és 25)
2018-07-01 Berze János Jönnek majd napok (Lukács ev. 5,36-39)
2018-07-01 Szász Zoltán Jézus látva hitüket szólt...(Lukács ev. 5,18-20) - Széchenyi utca
2018-07-01 Szász Zoltán Jézus látva hitüket szólt...(Lukács ev. 5,18-20) - Maroshegy
2018-06-24 Berze János A Szabadító (Lukács ev. 4,18)
2018-06-24 Deák Péter Kinek szolgálsz? (Józsué könyve 24,14 és 17) - Hittan tábor zárás
2018-06-20 Berze János Jézus a templomban jár (Lukács ev. 2,41) - Talentum tanévzáró
2018-06-17 Berze János Beteljesedik mindaz amit az Úr mondott (János ev. 16,33 és Lukács ev. 1,45)
2018-06-16 Berze János Ahogy megmondta! (János ev. 16,25-33) - Talentum ballagás
2018-06-17 Deák Péter Az Istennek tetsző áldozat (Mózes 3. könyve 1,3)
2018-06-10 Szücs Zsolt László Te vagy az az ember (2 Sámuel 12,7 és 13)
2018-06-10 Berze János Jézus barátai (Római levél 10,1-16) - Ovis tanévzáró istentisztelet
2018-06-10 Berze János Életedet az igazságra építsd! (Máté ev. 7,24-27) - Hittanos tanévzáró
2018-06-03 Deák Péter A szeretet a törvény betöltése (Római levél 13,8-10)
2018-06-03 Szücs Zsolt László A szeretet veszélyes! (Máté ev. 22,34-40)
2018-05-20 Ujvári Sándor Csaba A Szentlélek ereje (Apostolok Cselekedetei 1,8)
2018-05-21 Berze János Megmenekül, megtartatik és üdvözül (Apostolok Cselekedetei 2,21)
2018-05-20 Berze János Lelki segítség (Római levél 8,26)
2018-05-27 Berze János A maradék megtér! (Római levél 11,15)
2018-05-27 Szücs Zsolt László Keresztyén? Majdnem keresztyén? (Apostolok Cselekedetei 26,28)
2018-05-27 Ujvári Sándor Csaba A pokol kapui sem vesznek diadalt rajta (Máté ev. 16,18)
2018-05-21 Ludvigné Izsay Szilvia A hit ereje (2Tim 1,7)
2018-05-20 Nagy Éva - legátus Teljetek meg lélekkel (1Kor 12,7-11)
2018-05-20 Deák Péter Isten lelke - az ajándék (Apostolok Cselekedetei 2,37-38)
2018-05-13 Szücs Zsolt László Békesség Istennel (Római levél 5,1)
2018-05-01 Boros Lajos Boros Lajos bizonyságtétele
2018-05-01 Victorné Erdős Eszter Victorné Erdős Eszter előadása
2018-05-01 Ujvári Sándor Csaba A mélységből a magasságoshoz (1Mózes 37,23-24)
2018-04-29 Berze János "Ha az élet igéjére figyeltek" (Filippi levél 2,15-16) - Felnőtt konfirmáció
2018-04-29 Berze János Ragyogjatok, mint a csillagok! (Filippi levél 2,12-18)
2018-04-22 Deák Péter Dicsekvés a gyengeségeinkkel (2Korinthus 11,30)
2018-04-22 Berze János Erőtlenségben (2Korinthus 11,30)
2018-04-15 Szücs Zsolt László A kegyelem ideje most van (2. Korinthusi levél 6,1-2)
2018-04-15 Berze János Az okos ember (Máté ev. 7,24) - Talentum 1. oszt. Családi istentisztelet
2018-04-08 Szücs Zsolt László A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít (2. Korinthusi levél 3,5-6)
2018-04-02 Szücs Zsolt László Akadályozott látás (Lukács ev. 24,30-31) - Húsvét hétfő
2018-04-15 Berze János Az okos ember (Máté ev. 7,24)
2018-04-08 Ujvári Sándor Csaba Nincs már ítélet - Kegyelembe fogadott bűnösök (Római levél 8,1)
2018-04-02 Berze János Meglátták Őt (Máté ev. 28,16-17) - Húsvét hétfő
2018-04-01 Berze János Ti ne féljetek (Máté ev. 28,5-6a) - Húsvét vasárnap
2018-03-30 Berze János Új és élő út Istenhez (Máté ev. 27,50a; Zsidókhoz írt levél 10,19-20) - Nagypéntek
2018-04-01 Ellenbruckné Kiss Aranka Már megtörtént! (Máté ev. 28,5) - Húsvét vasárnap
2018-04-01 Banu Brigitta Szandra - legátus Nyilvánvalóvá vált (János ev. 20,14-18) - Húsvét esti istentisztelet
2018-04-01 Banu Brigitta Szandra - legátus Mit kellene tennünk? (János ev. 21,1-14) - Húsvét vasárnap
2018-03-30 Szücs Zsolt László Döbbenet... (Márk ev. 15,39) - Nagypéntek
2018-03-25 Szücs Zsolt László Ha mi már nem éneklünk (Lukács ev. 19,37-40)
2018-03-25 Oláh Emil, Juhász Illés, Szfvár Heö zenekar Délutáni Virágvasárnapi Zenés Áhítat (Lukács ev. 19,41-44)
2018-03-25 Berze János Királyod jön hozzád (Máté ev. 21,1-16) Olajfa Ref. Óvoda családi istentisztelet
2018-03-18 Berze János Az elszalasztott lehetőségeinkről (Máté ev. 22,8-10)
2018-03-18 Ellenbruckné Kiss Aranka Ki neked Krisztus? (Máté ev. 22,42)
2018-03-04 Berze János A megbocsátásról (Máté ev. 18,21-35)
2018-03-01 Berze János Nt. Bölcsföldi László ref. lelkipásztor temetése (János ev. 3,11-21)
2018-03-11 Deák Péter Miértek az életünkben (Máté ev. 21,23-24)
2018-03-11 Nemes Gyula egyházmegyei főjegyző Jézus hatalma (Filippi levél 2,5-11) - egyházmegyei vizitáció
2018-02-25 Szücs Zsolt László Lelkiismeret és megbocsátás (1Mózes 50,15-17)
2018-02-25 Berze János A szeretett Fiú (Máté ev. 17,5-6)
2018-02-18 Deák Péter Ki neked Jézus? (Máté ev. 16,16)
2018-02-18 Berze János A tisztátalanságról (Máté ev. 15,11) - Tálentum 2. oszt. családi istentisztelet
2018-02-10 Szebik Károly Isten országa közöttetek van (Lukács ev. 17,20-21)
2018-02-09 Kardos Péter Az elrejtett kincs és az igazgyöngy (Máté ev. 13, 44-45)
2018-02-08 Sallayné Sziki Judit A mustármag és a kovász (Máté ev. 13, 31-33)
2018-02-11 Nemes Gyula egyházmegyei főjegyző A lelki kenyér (János ev. 6,35) - egyházmegyei vizitáció
2018-02-11 Szücs Zsolt László De az Úr veled van, és elég neked az Ő kegyelme! (1Mózes 39,1-6)
2018-02-04 Ellenbruckné Kiss Aranka A jó földbe esett mag (Máté ev. 13,23)
2018-02-04 Berze János Isten országának növekedése (Máté ev. 13,1-9;18-23)
2018-01-28 Berze János Magasztallak Atyám! (Máté ev. 11,20-30)
2018-01-28 Bencze András ev. lelkész, püspökhelyettes Ökumenikus imahét 8. nap
2018-01-28 Deák Péter Jézus igája (Máté ev. 12,28-30)
2018-01-27 Ft. Steinbach József ref. püspök Ökumenikus imahét 7. nap
2018-01-26 Ft. Szemerei János ev. püspök Ökumenikus imahét 6. nap
2018-01-25 Kovács Dániel baptista lelkipásztor Ökumenikus imahét 5. nap
2018-01-24 Révész Lajos baptista lelkipásztor Ökumenikus imahét 4. nap
2018-01-21 Ft. Spányi Antal rk. megyéspüspök Ökumenikus imahét 1. nap
2018-01-21 Berze János Az ígéret gyermekei (Apostolok cselekedetei 3,25-26)
2018-01-01 Szücs Zsolt László A dicsekvő emberek (Efezusi levél 2,8-10) Újév
2018-01-14 Szücs Zsolt László Uram-uram? (Máté ev. 7,21-23)
2018-01-14 Berze János Ami az életre visz (Máté ev. 7,13-14)
2018-01-07 Berze János Elhívásotokra tekintsetek (1. Korinthusi levél 1,26-31) - Presbiteri fogadalomtétel
2018-01-07 Deák Péter Ha csak a barátaidat köszöntöd (Máté ev. 5,47)
2018-01-01 Berze János Jöjjetek utánam (Máté ev. 4,12-25) Újévi könyörgés
2017-12-31 Berze János Javunkra van (Római levél 8,22-28) Óévi hálaadó istentisztelet
2017-12-31 Szücs Zsolt László Ébren, de virrasztva-e? (Lukács ev. 12,36-37) Óévi hálaadó istentisztelet
2017-12-26 Nagy Kriszta Találkozás (Lukács ev. 1,45-47) Karácsony II. Este
2017-12-26 Ellenbruckné Kiss Aranka Nem volt számára hely (Lukács ev. 2,7) Karácsony II.
2017-12-25 Ludvigné Izsay Szilvia A legnagyobb kincs (Máté ev. 1,18-24) Karácsony I.
2017-12-24 Deák Péter Az Ige testté lett (János ev. 1,14) Advent 4. vasárnap
2017-12-26 Berze János Elindultak (Máté ev. 2,9-11) Karácsony II.
2017-12-25 Berze János Ő szabadít meg bűneinkből (Máté ev. 1,21) Karácsony I.
2017-12-24 Berze János Isten Ajándéka (Lukács ev. 2,20) Szentesti zenés istentisztelet
2017-12-24 Berze János Nem volt számukra hely (Lukács ev. 2,4-14) Szenteste
2017-12-24 Berze János A nagy igen (2. Korinthusi levél 1,20) Advent 4. vasárnap
2017-12-17 Berze János Budai úti gyermek karácsony (Máté ev. 1,21-23)
2017-12-17 Berze János Öröm és békesség (Római levél 15,13) Advent 3. vasárnapja
2017-12-17 Deák Péter Van-e helyed? (Lukács ev. 2,7) Advent 3. vasárnapja
2017-12-10 Berze János Isten féltő szeretete (Ezékiel 39,21) - Jubiláló konfirmáltak köszöntése, Advent 2. vasárnapja
2017-12-10 Szücs Zsolt László Az imádság kérdései (Kolossé levél 4,2-4) Advent 2. vasárnapja
2017-12-03 Őkumenikus kórus, Berze János Lemezbemutató koncert, áhítat (Ő jön! Mikeás 5,1-3)
2017-12-03 Berze János Gyökerezzetek meg Őbenne! (Kolossé levél 2,1-7) Advent 1. vasárnapja
2017-11-26 Székely Attila (Kaposfő) - vendégszolgálat Lukács ev. 14,15
2017-11-19 Berze János Ábrahám indítása (Galatákhoz írt levél 3,13-14)
2017-11-19 Szücs Zsolt László Törvény vagy kegyelem? (Galatákhoz írt levél 2,15-16)
2017-11-12 Berze János Családi istentisztelet - A Seregek Urának nevében (1Sámuel 17,45)
2017-11-12 Szücs Zsolt László Családi istentisztelet - Simon, Jóna fia, szeretsz engem? (János ev. 21,15-17)
2017-11-12 Lovász Krisztián (Hajdúsámson) - Vendégszolgálat Van közünk Istenhez! (Ezékiel 20,12)
2017-11-05 Deák Péter Békesség...ne féljetek! (János ev. 20,19)
2017-11-05 Berze János Békesség nektek (János ev. 20,19)
2017-10-29 Szücs Zsolt László Mi az igazság? (János ev. 18,38) + Reformáció 500 Emléktábla avatás - Széchenyi út
2017-10-29 Berze János Reformáció 500 Emléktábla avatás - Budai út (Zsidókhoz írt levél 13,8)
2017-10-29 Berze János Így szól Istenetek: Én vagyok az Úr! (Ezékiel 12,1-2,20)
2017-10-22 Berze János Átadtam nekik, és ők befogadták azokat (János ev 17,6-8)
2017-10-15 Oláh Emil tábori esperes Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! (Zsidókhoz írt levél 4,14)
2017-10-15 Berze János A Pártfogó pedig a Szentlélek (János ev 14,26)
2017-10-08 Berze János Később majd megérted (János ev 13,8)
2017-10-01 Berze János Lázárt is megölik (János ev 12,1-11)
2017-09-24 Ft. Steinbach József Dunántúli püspök Budai úti gyülekezeti ház alapkőletétele (2. Korinthus 3,12-18)
2017-09-24 Berze János Nem vesznek el soha (János ev 10,27-28)
2017-09-17 Ujvári Sándor Csaba Az igaz barát testvérül születik a nyomorúság idején (Példabeszédek 17,17)
2017-09-17 Berze János Isten megdicsőíti magát (János ev 9,1-11) - Elsős hittanosok megáldása
2017-09-10 Szücs Zsolt László Viharok az életünkben (Máté ev 8,23-27)
2017-09-10 Ujvári Sándor Csaba Dönts! (Máté ev 7,13-14)
2017-08-27 Ludvigné Izsay Szilvia Miért vagy lelki bénultságban? (János ev 5,6-8)
2017-08-27 Szücs Zsolt László Miért rettegsz? (Jakab 2,19)
2017-08-20 Szücs Zsolt László A számunkra alapított hon (1. Korinthus 15,47-48)
2017-08-13 Deák Péter (2 Timóteus 1,3-7)
2017-08-06 Somogyi László Mivel fizessek? (Zsoltár 116,12) (XXXII: Úrnapja)
2017-07-30 Somogyi László "Parancsra tettem!" (1. Korinthus 9,16-17) (XXXI. Úrnapja)
2017-07-09 Berze János Maradjatok meg Isten kegyelmében (ApCsel 13,43b)
2017-06-25 Berze János Ellenállni Istennek? (ApCsel. 7,52)
2017-06-25 Somogyi László Az igazság oltára (Efézus 2,15) (XXVI. Úrnapja)
2017-06-18 Deák Péter Ő vezet fel a csúcsra (János 14,6)
2017-06-18 Somogyi László Mi közöd Hozzá? (Ezékiel 20,12) (XXV. Úrnapja)
2017-06-17 Somogyi László Válaszd az Életet! (5.Mózes 30,15-16.19) (Ballagási istentisztelet)
2017-06-11 Berze János Jézus megnyugtat! (Márk 4,35-45) (Hittanos tanévzáró)
2017-06-11 Berze János Az ismeretlen Isten (ApCsel. 17,23-24) (Óvodás évzáró istentisztelet)
2017-06-05 Berze János Életre kelt (Róma 8,11) (Az idén konfirmáltak első úrvacsoravétele)
2017-06-04 Berze János Az Igazság Lelke (ApCsel 15,28)
2017-06-05 Fehérvári Dávid A keresztyén szabadság (Galata 5,13) (Pünkösdhétfő)
2017-06-04 Somogyi László Mit hall rólad? (János 16,13-15) (Pünkösdvasárnap) (XXIII. Úrnapja)
2017-05-28 Fehérvári Dávid Gyógyszer a halálos betegségekre (2. Korinthus 5,1-10)
2017-05-28 Berze János A megtartó Név (ApCsel 4,1-14) (Konfirmációi istentisztelet)
2017-04-30 Fehérvári Dávid Anániás és Szafira (ApCsel 5,1-11)
2017-05-28 Somogyi László Tudod-e, mi minden a tiéd? (1. Korinthus 2,9) (XXII. Úrnapja)
2017-05-25 Somogyi László Ki vezet és mire képes? (Efézus 1,19-22) (Áldozócsütörtök)
2017-05-21 Deák Péter Ha az Úr nem építi... (Zsoltár 127,1) (Ifjúsági istentisztelet)
2017-05-21 Somogyi László Alkalmatlansági vizsga (János 15,16) (XXI. Úrnapja)
2017-05-14 Berze János A názáreti Jézus nevében (ApCsel. 3,6)
2017-05-14 Hajdú Zoltán Sorsfordító találkozás (ApCsel. 8.) (A férfi csendesnap nyitó alkalma. - A folytatás az Egyebek menüpont alatt hallgatható meg.)
2017-05-14 Somogyi László Engedj a Parancsnoknak! (Róma 8,9) (XX. Úrnapja)
2017-05-11 Berze János Együtt hirdetjük Isten dicsőségét és kegyelmét (Fil. 1,23-25) (a Cornestone Egyetem Kórusának koncertje)
2017-05-07 Berze János Jézus Krisztus, Úr! (ApCsel. 2,14-36) (Felnőtt konfirmáció)
2017-05-07 Somogyi László Most már jöhetsz értem, Uram! (2.Thesszalonika 1,10) (Felnőtt konfirmáció) (XIX. Úrnapja)
2017-04-30 Somogyi László Van egy második tested! (2. Korinthus 5,2) (XVIII. Úrnapja)
2017-04-23 Berze János Gyerekpercek és keresztelő: ApCsel 1,3-14
2017-04-23 Somogyi László Hiszed-e: Feltámadtál! (Róma 6,11) (XVII. Úrnapja)
2017-04-16 Berze János Feltámadt, amint megmondta nektek! (Márk 16,6-7)
2017-04-17 Berze János Higgyetek a jeleknek! (Márk 16,14)
2017-04-17 Fehérvári Dávid Tudjuk és valljuk: Ő él! (Márk 16,16)
2017-04-16 Somogyi László A helyzet megváltozott! (János 6,63) (Húsvét I. napja)
2017-04-14 Berze János Kettéhasadt (Márk 15,37-38)
2017-04-14 Somogyi László Ki ölte meg? (János 10,17-18) (Nagypéntek)
2017-04-09 Berze János Jézus és az Isten országa (Márk 11,9-10) (hittanos családi istentisztelet)
2017-04-09 Somogyi László Az Eljövendő országa (Márk 11,10) (hittanos családi istentisztelet)
2017-04-02 Berze János Jézus követése (Márk 8,29)
2017-04-02 Somogyi László Egészen közel! (Zsidók 4,15) (XIV. Úrnapja)
2017-03-29 Ittzés János Csak az elszántak érnek célba (Lukács 14,25-35)
2017-03-28 Ittzés János Csak a bűnösök tudnak szeretni (Lukács 7,36–50)
2017-03-27 Ittzés János Csak a szegények lesznek gazdagokkká (Lukács 6,20-26)
2017-03-26 Andy Oatridge Az Élet több, mint a vagyon (Lukács 12,15)
2017-03-25 Somogyi László A Tulajdonos (Titusz 2,14) (XIII. Úrnapja)
2017-03-19 Imre Bálint Túra az Isten hegyén (Márk 9,8)
2017-03-19 Somogyi László A Felkent téged is felkent! (2. Korinthus 1,20-22) (XII. Úrnapja)
2017-03-12 Berze János Jézus és a betegségek (Márk 6,53-56)
2017-03-12 Imre Bálint Hagyomány: épít vagy eltaszít? (Márk 7,7-9.21) (Egyházmegyei vizitáció)
2017-03-12 Somogyi László Mindent Őbenne! (Zsidók 7,26) (XI. Úrnapja)
2017-03-05 Berze János Jézus tanítványai (Márk 4,30-32)
2017-03-05 Somogyi László Három akarat (Jób 1,12) (X. Úrnapja)
2017-02-05 Fehérvári Dávid Krisztus kettős természete (Róma 5,19) (VI. Úrnapja)
2017-02-11 Bátki Dávid Géza "A jövendő jók árnyéka" (Zsidók 10,1-31)
2017-02-10 Bátki Dávid Géza "Minden ellentmondás nélkül való" (Zsidók 7)
2017-02-09 Bátki Dávid Géza "Az Isten beszéde élő és ható" (Zsidók 4,12-5,10)
2017-02-19 Deák Péter A legnagyobb (Máté 22,37-40) (Családi istentisztelet a 6. osztály szolgálatával)
2017-02-12 Fehérvári Dávid Mi az igaz hit? (Efézus 2,8-10) (VII. Úrnapja)
2017-02-26 Berze János Jézus családja (Márk 3,31-35)
2017-02-26 Somogyi László Mire való a szíved? (Zsoltár 33,12.15) (IX. Úrnapja)
2017-02-19 Berze János Jézus útja (Márk 1,38)
2017-02-12 Berze János Beteljesedett az idő (Márk 1,15)
2017-02-05 Berze János Az Isten által vetett szilárd alap (2.Timótheus 2,19)
2017-01-29 Berze János Hálaadással éljetek! (1. Timótheus 4,1-5)
2017-01-29 Somogyi László Elég! (Ezékiel 5,13) (V. Úrnapja)
2017-01-22 Berze János Krisztus arca (2. Korinthus 4,6-7)
2017-01-22 Somogyi László Mi az igazságos? (Prédikátor 7,29) (IV. Úrnapja)
2017-01-18 Somogyi László Hatalom a múlt felett (2. Korinthus 5,17)
2017-01-15 Berze János Erősítsen meg titeket! (2.Thesszalonika 2,13-17)
2017-01-15 Somogyi László Megjavuljak? (1.Mózes 1,31 Jób 14,4) (Családi istentisztelet a 2. osztályosok és szüleik szolgálatával) (III. Úrnapja)
2017-01-08 Berze János Szorongás ellen (Máté 11,28)
2017-01-08 Somogyi László Kétoldali törvényrontás (Róma 3,20) (II. Úrnapja)
2017-01-01 Berze János Isten jósága és szeretete kísérjen! (Zsoltár 23,6)
2016-12-31 Berze János Most van az a nap! (2. Korinthus 6,2)
2017-01-01 Somogyi László Szeretsz-e élni? (Zsoltár 34,13-15) (I. Úrnapja)
2016-12-31 Somogyi László Értékeld át a múltadat! (Zsoltár 33,9-12)
2016-12-26 Berze János Fia által szól hozzánk (Zsidók 1,1-3)
2016-12-25 Berze János Isten üdvözítő kegyelme (Titusz 2,11-14)
2016-12-24 Berze János Fény az éjszakában (Ézsaiás 9,1-6 Lukács 2,8-14)
2016-12-24 Berze János A legnagyobb ajándék (Lukács 2,6-18)
2016-12-26 Fehérvári Dávid Keresztyén házirend (Titusz 3,1-7) (+ keresztelés és úrvacsora)
2016-12-25 Somogyi László Hogyan csinálja? (Titusz 2,11-14)
2016-12-24 Somogyi László Az egész nép öröme! (Lukács 2,10-11)
2016-12-18 Berze János Te milyen ajándékot viszel Jézusnak? (Lukács 2,1-14) (Gyermekkarácsony)
2016-12-18 Berze János Eljött, hogy megismerjük az Igazat (1. János 5,20)
2016-12-20 Somogyi László Dícsérjük Őt, az Ünnepeltet! (Zsoltár 22,26-30) (Az Olajfa Óvoda karácsonyi ünnepsége)
2016-12-18 Somogyi László Rendkívüli születésnap (János 1,14) (Gyermekkarácsony)
2016-12-18 Deák Péter Vedd le a régit, hogy felvehesd az újat! (Róma 13,12) (Ifjúsági istentisztelet)
2016-12-18 Somogyi László Mind, aki az igazságot cselekszi (1. János 2,29)
2016-11-27 Berze János Ha az élet Igéjére figyeltek (Filippi 2,12-18)
2016-12-11 Berze János "Meg ne szégyenüljünk előtte eljövetelekor" (1. János 2,28)
2016-12-04 Berze János Eljövendő volt a világba (János 1,9)
2016-12-11 Ujvári Sándor Csaba Közel van az Úr! (Zsoltár 145,18-19)
2016-12-04 Fehérvári Dávid Elfogadás megelégedéssel (Filippi 4,10-20)
2016-11-27 Somogyi László A hozzáállásod elárul (Filippi 2,2.5) (Advent I. vasárnapja)
2016-11-20 Somogyi László Isten kívánsága (Hóseás 6,1.6)
2016-11-13 Berze János Kívül harcok, belül félelmek (2. Korinthus 7,10)
2016-11-13 Somogyi László Mi leszel, ha nagy leszel? (Máté 19,25) (Családi istentisztelet az Olajfa Óvoda szolgálatával)
2016-11-06 Berze János Új jött létre (Máté 9,16-17)
2016-11-06 Somogyi László Hit és szeretet (1. János 3,21-24) (Csendeshétvége záróalkalma Balatonfüreden)
2016-10-30 Berze János Isten világossága (2. Korinthus 4,6)
2016-10-30 Somogyi László Mi is történt? (2. Korinthus 3,9)
2016-10-28 Ittzés István A láthatalan Isten Képe (János 14,7-11)
2016-10-27 Ittzés István A láthatatlan hit (Márk 2,1-12)
2016-10-26 Ittzés István A láthatatlan túlvilág (Lukács 16,19-31)
2016-10-25 Ittzés István A láthatatlan démonvilág (Márk 5,1-20)
2016-10-24 Ittzés István A láthatatlan szív (Jeremiás 17,9-16)
2016-10-23 Berze János Igazság, békesség és öröm (Róma 14,17)
2016-10-23 Ittzés István A láthatatlan Teremtő (Róma 1,18-23)
2016-10-16 Deák Péter Egy kapcsolat, amely nem hiábavaló! (Prédikátor 1,2) (Ifjúsági istentisztelet)
2016-10-16 Somogyi László Ok és okozat (Róma 12,2)
2016-10-15 Somogyi László Visszaalakítás (a Talentum Iskola reformációi ünnepi istentisztelete)
2016-10-09 Berze János Megváltás és szabadulás (Róma 10,1-13)
2016-10-09 Végh Tamás A legnagyobb örömhír! (Lukács 2,10-11 János 13,17) (Családi istentisztelet az 5. osztály szolgálatával)
2016-10-09 Somogyi László Kinek az igazában bízol? (Róma 10,1-3)
2016-10-02 Berze János Éltető megigazulás (Róma 5,18)
2016-10-02 Somogyi László Krisztushoz kötve, szabadon! (Róma 7,6)
2016-09-25 Berze János Nincs különbség (Róma 3,21-31)
2016-09-25 Somogyi László Tökéletes, vagy igaz? (Róma 3,26)
2016-09-18 Berze János Lelki harc (Efézus 6,10-19)
2016-09-18 Somogyi László Tedd a jót! De mi a jó? (3. János 11) (Elsős hittanosok megáldása)
2016-09-11 Berze János Értsétek meg az Úr akaratát (Efézus 5,15-17)
2016-09-11 Somogyi László Üdvözült, vagy nem? (2. Timótheus 1,9)
2016-09-10 Somogyi László Az Ige felnyitja a szemed! (2. Királyok 6,14-17) (Hangzó Bibliákat ajándékoz a Bartimeus Egyesület)
2016-09-04 Berze János Kegyelemből hit által (Efézus 2,1-10)
2016-09-04 Somogyi László Miért szeret ennyire?! (Efézus 2,4.6-7) (Óvodánk évnyitó istentisztelete)
2016-08-31 Imre Bálint Iskolai tanévnyitó istentisztelet (Lukács 24,44-49)
2016-08-28 Berze János A szabadság ára (Lukács 23,25)
2016-08-28 Somogyi László Ő nincs halott dolgok között! (Lukács 24,5)
2016-08-21 Somogyi László Történjen már valami, de bennem ne változzon semmi... (?) (Lukács 23,8)
2016-08-21 Berze János "Istennek pedig van hatalma" (Zsoltár 29,11 2. Korinthus 9,8-11)
2016-08-14 Katona János Engedj a Fiúnak! (2. Korinthus 13,5 János 3,36)
2016-08-07 Tar László Te is így cselekedj! (Lukács 10,37b)
2016-07-31 Berze János Jézus sírt (Lukács 19,1)
2016-07-24 Berze János Vigyázzatok magatokra (Lukács 17,3.19)
2016-07-16 Bódis Miklós Térj meg! (János 21,1-15)
2016-07-15 Bódis Miklós A pók üzenete (Márk 9,1-8)
2016-07-14 Bódis Miklós Áldás felülről (5.Mózes 11,10-12)
2016-07-13 Bódis Miklós Érted történt személyesen (Lukács 15,1-7)
2016-07-12 Bódis Miklós Te vagy az az egy (Ámós 8,11-14)
2016-07-17 Somogyi László Nyilvánvalóvá lesz! (Efézus 5,13) (közös istentisztelet a dél-erdélyi Hátszegen)
2016-07-10 Somogyi László Ki kihez tartozik? (Lukács 12,51-52)
2016-07-03 Fehérvári Dávid Mi alapján fogad el Isten? (Róma 3,20)
2016-07-03 Somogyi László Légy végre irgalmas! (Lukács 10,25-29)
2016-06-26 Deák Péter "Elég neked az én kegyelmem" (2. Korinthus 12,9)
2016-06-26 Somogyi László Az élet és a halál jelei (Lukács 8,53)
2016-06-19 Köntös László Isten titkainak sáfárai (1.Korinthus 4,1)
2016-06-19 Fehérvári Dávid Atyánk jellemvonásai (Lukács 6,35-36)
2016-06-18 Somogyi László Boldog sírás (Lukács 6,21) (Ballagási istentisztelet)
2016-06-12 Deák Péter Aki észreveszi a megvetettet (Máté 9,13)
2016-06-12 Somogyi László Mit hiszel el? (Lukács 4,18)
2016-06-05 Berze János A szív gondolatairól (Lukács 2,16-19)
2016-06-05 Somogyi László Mire jó, amit tanultatok? (2.Timótheus 3,14-15) (Hittanos tanévzáró)
2016-06-05 Somogyi László Rá, vagy mellé? (Efézus 2,19-20) (megemlékezés az Összetartozás Napjáról)
2016-05-29 Berze János Mindenki a maga útját járta (Ézsaiás 53,1-6)
2016-05-29 Somogyi László Eszedbe jut? (2.Péter 3,1-2)
2016-05-22 Berze János Drága véren váltott meg! (1.Péter 1,18-20)
2016-05-22 Katona János Magasság és mélység Krisztusban (2.Tim. 4,16-17 2.Kor. 12,2-7)
2016-05-22 Somogyi László Mit jelent "Krisztusban" lenni? (1. Korinthus 3,1)
2016-05-16 Fehérvári Dávid Mit jelent egy gyülekezethez tartozni? (ApCsel. 2,47) (Pünkösdhétfő)
2016-05-16 Somogyi László Bemehetszt az Isten országába! (János 3,5) (Pünkösdhétfő - konfirmáltak első úrvacsorája)
2016-05-15 Berze János A Szentlélek segít erőtlenségeinkben (Róma 8,26a) (Pünkösdvasárnap)
2016-05-15 Somogyi László A látható és hallható Szentlélek (ApCsel. 2,33) (Pünkösdvasárnap)
2016-05-11 Berze János Fenyegető veszélyek (Júdás 20-21)
2016-05-08 Somogyi László Fogadkozások helyett... (Zsoltár 84,3.12) (Konfirmációs istentisztelet)
2016-05-05 Somogyi László A fogadtatásod múlik rajta (János 20,17) (Áldozócsütörtök esti istentisztelet)
2016-05-05 Deák Péter Mégis velünk van! (ApCsel. 1,9-10) (Áldozócsütörtök délelőtti istentisztelet)
2016-05-01 Berze János Krisztus jó illata (2. Korinthus 2,12-17)
2016-05-01 Somogyi László Elhiheted! (Róma 9,16)
2016-04-24 Berze János Élet és feltámadás (János 11,25) (Felnőtt konfirmáció)
2016-04-24 Somogyi László Nem szégyenülsz meg! (Róma 10,11) (Felnőtt konfirmáció)
2016-04-21 Pálinkásné Ilona Dícsérjétek az Urat! (Zsoltár 106,1-5)
2016-04-20 Péntek László Megmaradás (János 15,1-8)
2016-04-19 Németh Gyula Elrendelt életút (1.Mózes 39,2a)
2016-04-18 Szabó Lajos Kezedre bízom lelkemet (Zsoltárok 31,6-8)
2016-04-17 Katona János Hívott minket szent hívással (Lukács 14,16-17)
2016-04-16 Berze János Más nézőpont (Lukács 24,13-35)
2016-04-10 Berze János Kié a hit? (Róma 9,16)
2016-04-10 Somogyi László Hogy újra győzzön! (Jelenések 6,2)
2016-04-03 Fehérvári Dávid Jön már királyi Győztesünk (Jelenések 2,19)
2016-04-03 Berze János A felüdülés ideje (Ap.Csel. 3,19-20) (családi istentisztelet)
2016-04-03 Somogyi László Folytatja! (Filippi 1,3-6) (Szalkszentmártoni hálaadó istentisztelet)
2016-03-28 Fehérvári Dávid A reménység ereje (Róma 8,24-25)
2016-03-27 Berze János "Ti ne féljetek!" (Róma 8,31-35a)
2016-03-25 Berze János A jelek folytatódnak (Máté 27,50-52)
2016-03-27 Somogyi László Hol van, és hol nincs? (Máté 28,6.9) (Feltámadás vasárnap)
2016-03-25 Fehérvári Dávid Próféciák teljesedtek be! (Lukács 24,38-39 Zsoltár 22)
2016-03-25 Somogyi László Miért?! (Máté 27,46-47) (Nagypéntek)
2016-03-20 Helyőrségi Zenekar Virágvasárnapi koncert - Berze János: Készenlét (Máté 25,1-13)
2016-03-20 Berze János Áldott Király (Lukács 19,38) (Családi istentisztelet az Olajfa Óvodával)
2016-03-20 Somogyi László Felkészülés a Király fogadására (Márk 11,1-4)
2016-03-13 Fehérvári Dávid "Meghódol lelkem" (Máté 21,23-32)
2016-03-13 Berze János Ő szabja meg az időket (Dániel 4,15-34)
2016-03-06 Berze János Krisztus beszéde lakjék bennetek (Kolossé 3,16)
2016-03-06 Somogyi László Miért a Biblia? (János 20,30-31) (Bibliavasárnapi csendesdélelőtt)
2016-02-28 Somogyi László Kép mutatás (Ézsaiás 29,13)
2016-02-28 Bölcsföldi András A békesség Istene pedig... (Zsidók 13,20-21)
2016-02-27 Bölcsföldi András Inkább növekedjetek a kegyelemben... (2. Péter 3,18)
2016-02-26 Bölcsföldi András Az Úr Jézus Krisztus kegyelme... (2. Korinthus 13,13)
2016-02-25 Bölcsföldi András Áldjon meg téged az Úr... (4. Mózes 6,23-27)
2016-02-21 Berze János Isten országa mégis növekszik (Máté 13,33)
2016-02-21 Somogyi László Hol van féltő szereteted? (Ézsaiás 63,15.19a) (családi istentisztelet a 7. osztály szolgálatával)
2016-02-14 Berze János A gondviselés kérdése (Zsoltár 91,15)
2016-02-14 Deák Péter "... mert én féltőn szerető Isten vagyok!" (2. Mózes 20,5)
2016-02-14 Somogyi László Keresztyén "Kft" (Ezékiel 3,17)
2016-02-07 Berze János Szomorúság-gyár (János 16,20-33)
2016-02-07 Brunner Vilmos Védetté nyilvánított házasság (1. Mózes 2,18-24)
2016-02-07 Somogyi László Engedsz, vagy tüzet szítasz? (Ézsaiás 50,10-11)
2016-01-31 Brunner Vilmos Saul és Dávid (1. Sámuel 16,13)
2016-01-31 Somogyi László Tanúim vagytok (Ézsaiás 43,10-13)
2016-01-24 Berze János Isten népének küldetése (1. Péter 2,9-10)
2016-01-24 Somogyi László Kinek a szavára adsz? (Ézsaiás 36,14-15.18) (Családi istentisztelet a 2. osztály szolgálatával)
2016-01-21 Somogyi László Hogyan szeressük egymást? (János 13,34-35)
2016-01-17 Somogyi László "Meg van írva!" (Márté 4,7)
2016-01-17 Berze János A Paradicsom kapui (János 10,1-19)
2016-01-10 Berze János A szabadítás Forrása (Ézsaiás 12,3-4b)
2016-01-10 Somogyi László Hagyd el erődödet! (Zsidók 13,13-14)
2016-01-03 Szabó Gergelyné Miénk lehet a teljesség? (Efézus 3,19)
2016-01-03 Fehérvári Dávid Hogyan lehet segítség a hit? (Zsidók 12,1-3)
2016-01-01 Berze János Lehet, hogy ez az év lesz az? (1.Thesszalonika 4,13-18)
2015-12-31 Berze János Meghívás (Jelenések 21,1-5 Máté 11,28)
2016-01-01 Somogyi László Az Előrelátó (Zsidók 11,40)
2015-12-31 Somogyi László Rendezte: az Örökkévaló (Zsidók 11,3)
2015-12-25 Bokányi Zsolt (Vörösmarty Rádió) Karácsonyi bizonyságtételek: Somogyi Lászó, Borsosné Dr. Köveshegyi Zsuzsanna, Miklós Gábor
2015-12-27 Péntek László Hogyan lehet megtalálni Istent? (Galata 4,4-7)
2015-12-27 Ellenbruckné Kiss Aranka Jöjjön el a Te országod! (Máté 6,10)
2015-12-26 Berze János Végül Fiát küldte el (Galata 4,4)
2015-12-25 Berze János Nem volt számára hely (Lukács 2,7 2. Korinthus 9,15)
2015-12-24 Berze János Amit az Úr tudtunkra adott (1. Timótheus 3,16) (Este 10 órás istentisztelet)
2015-12-24 Berze János Amit az Úr tudtunkra adott (Lukács 2,1-15 1.Timótheus 3,16)
2015-12-26 Fehérvári Dávid Engedd, hogy mindenben veled legyen! (Máté 1,18-23)
2015-12-25 Somogyi László Teljes igazodás (Titusz 3,4-5)
2015-12-24 Somogyi László Az együtt örülő Szeretet (1. Korinthus 13,6)
2015-12-20 Berze János A Karácsony értelme (János 3,16) (Budai úti gyermekkarácsony)
2015-12-20 Berze János Isten megalázta magát (Filippi 2,1-11)
2015-12-20 Somogyi László Éppen jókor! (Zsidók 4,16)
2015-12-18 Somogyi László Köztünk az Isten! (Máté 1,20-23) (A Talentum Iskola karácsonyi istentisztelete)
2015-12-13 Berze János A Békesség Istene szenteljen meg téged! (1. Thesszalonika 5,23-24)
2015-12-13 Somogyi László Ítélet moratórium (1. Korinthus 4,5)
2015-12-06 Berze János Egy név értelme (Máté 1,20-21)
2015-12-06 Somogyi László 2 in 1 : Az ajándékcsomag mélye (Zakariás 9,9) (Adventi családi istentisztelet az Olajfa Óvodával)
2015-11-29 Berze János Visszaemlékezik szövetségére (Lukács 1,70-73a)
2015-11-29 Somogyi László Várva várod? (2. Timótheus 4,8) (Advent 1. vasárnapja)
2015-11-25 Anda Tibor Jeruzsálem, Jeruzsálem ... nem akartátok! (Lukács 13,31-35)
2015-11-24 Anda Tibor Sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak (Lukács 13,22-30)
2015-11-23 Anda Tibor Kis kezdetek, óriási változások (Lukács 13,10-21)
2015-11-22 Anda Tibor Ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek! (Lukács 13,1-9)
2015-11-21 Somogyi László Szent minimálprogram (Mikeás 6,8)
2015-11-15 Berze János, ifj Szabó Balázs Az Úrnak zengjen az ének! (Zsoltár 145) (zenésáhítat)
2015-11-15 Berze János Gondold meg (magad)! (Máté 21,28-32) (az ifjúsági istentisztelet igehirdetése)
2015-11-15 Csőri Czinkos Gergő Légy példa! (1. Timótheus 4,14-15) (az Őrbottyáni Szeretetotthon küldöttségének szolgálata)
2015-11-15 Somogyi László Biztonságban vagy? (1. Timótheus 6,15) (a párizsi tragédia margójára)
2015-11-08 Berze János Legyetek gyermekek! (Márk 10,15) (Családi istentisztelet az 5. osztályosok szolgálatával)
2015-11-08 Somogyi László Itt az idő! (Ámós 6,10)
2015-11-01 Berze János A boldog Isten evangéliuma (2. Timótheus 2,8)
2015-10-31 Bencze András Reformációi ünnepi istentisztelet (Máté 5,2-12)
2015-11-01 Somogyi László Ami legyőzi a tévtanítást (1. Timótheus 1,3.5)
2015-10-25 Berze János Jézus reformációja (János 3,30-31)
2015-10-25 Fehérvári Dávid Törekedjetek a szeretetre! (1. Korinthus 14,1)
2015-10-18 Berze János Az örök evangélium (Jelenések 14,6-8)
2015-10-18 Somogyi László A jövőnk: áldás vagy kudarc? (1. Korinthus 10,12)
2015-10-16 Somogyi László Nem bizonytalanul (1. Korinthus 9,26-27) (Reformációi istentisztelet a Talentum Iskola közösségével)
2015-10-11 Szénási Szilárd Gyönyöködj Benne! (Zsoltár 37,4) (Gyulafehérvár, testvérgyülekezeti találkozó)
2015-10-04 Berze János El ne sodródjunk! (Zsidók 1,1-4 2,1-4)
2015-10-04 Somogyi László Szeretettek (Róma 16,7)
2015-09-27 Berze János Üdvösség kérdés (Márk 16,16)
2015-09-27 Somogyi László Egészséges szolgálat (Lukács 24,46-48) (CE konferencia, Kolozsvár)
2015-09-20 Berze János Ez még csak a kezdet! (Márk 13,8-9)
2015-09-20 Somogyi László Üzenet az erőseknek (Róma 15,5-9)
2015-09-13 Berze János Add oda magad! (Márk 12,17) (+ Gedeon Társaság bemutatása)
2015-09-13 Somogyi László Mi tudjuk, mit hoz a holnap (Róma 14,11-12) (Az Olajfa Óvoda évnyitója + a Gedeon Társaság bemutatkozása)
2015-09-06 Berze János Egy úton Jézussal (Márk 10,46-52)
2015-09-06 Somogyi László Leosztott hatalom (Róma 13,1.10.14)
2015-08-30 Somogyi László Tökéletes odaszánás (Róma 12,1-2)
2015-08-23 Berze János Jó mindaz, amit Jézus tesz! (Márk 7,31-37)
2015-08-23 Somogyi László Te melyik olajfa ága vagy? (Róma 11,32)
2015-08-16 Berze János Vele legyél! (Márk 6,1-13)
2015-08-16 Somogyi László Könnyű, vagy nehéz üdvözülni? (Róma 10,9-10)
2015-08-09 Fehérvári Dávid Veszélyes, de legyőzött ellenség (Márk 3,22-27)
2015-08-09 Katona János Ígéretei beteljesülnek! (János 14,1-3 1.Péter 1,3)
2015-08-02 Somogyi László Porba sújtó szeretet (Róma 9,16)
2015-08-02 Berze János Isten jóakarata (Róma 5,1-11)
2015-07-26 Somogyi László Romolhatatlan (Róma 8,19-21)
2015-07-19 Berze János Szabadság Krisztusban (ApCsel 21,19-20a)
2015-07-15 Berze János Kitárt kezek (Zsoltár 77,14-16)
2015-07-05 Berze János Az Istennek tetsző dolog (János 6,28)
2015-06-28 Somogyi László Másé vagy! (Róma 7,4)
2015-06-21 Berze János Nem vagy jelentéktelen! (Zsoltár 103,1-17)
2015-06-21 Józan Lajos Áldásul lehetek másoknak (1. Mózes 30,27.43)
2015-06-21 Somogyi László Mit tartasz magadról? (Róma 6,11)
2015-06-14 Berze János Áldások forrása (Róma 4,20-21)
2015-06-14 Somogyi László Az igazi többlet (Róma 5,2.8.17.)
2015-06-14 Fehérvári Dávid Van visszaút! (ApCsel 9,1-19) (Ifjúsági istentisztelet)
2015-06-07 Berze János Téged mi akadályoz? ( Lukács 10,38-42) (Óvodai évzáró istentisztelet)
2015-06-07 Berze János Egyek voltak (ApCsel 4,32a)
2015-06-07 Somogyi László Mi a tied? (Róma 4,8.20-21) (Hittanos tanévzáró istentisztelet)
2015-05-31 Berze János Magasabb ösvények (Ézsaiás 55,9)
2015-05-31 Somogyi László Fogyatékkal élsz! (Róma 3,22-24) (Érzékenyítő alkalom a fogyatékkal élők felé)
2015-05-25 Fehérvári Dávid Kicsoda üdvözül? (ApCsel 2,21)
2015-05-25 Berze János Tanui vagyunk (ApCsel 2,21.32-33.36) (Pünkösdhétfő, konfirmáltak 1. úrvacsoravétele)
2015-05-24 Berze János Az Isten felséges dolgai (ApCsel 2,11-12)
2015-05-24 Somogyi László "Mi akar ez lenni?" (ApCsel 2,12) (Pünkösdvasárnap)
2015-05-17 Berze János Akiket szeret az Úr (2. Thesszalonika 2, 13-17) (Konfirmációi istentisztelet)
2015-05-17 Somogyi László Mit igazolnak a cselekedeteid? (Róma 2,13)
2015-05-14 Somogyi László A mennyei program (Efézus 1,3 Kolossé 3,3-4) (Áldozócsütörtök)
2015-05-10 Berze János Jussatok előbbre! (1.Thesszalonika 4,1-12)
2015-05-03 Berze János Jó lélekkel (Kolossé 3,18-25)
2015-05-10 Somogyi László Isten igazságossága (Róma 1,16-17)
2015-05-03 Somogyi László Ünneplő szívvel élj! (Kolossé 3,12-14)
2015-04-26 Szabó Balázs Berze János Musica Bella zenésáhítat
2015-04-26 Berze János Beszéljétek meg! (János 4,13-14)
2015-04-26 Somogyi László Alkalmassá tett! (Kolossé 1,12) (Felnőtt konfirmáció)
2015-04-19 Somogyi László Ismert vagy! (Galata 4,7.9a) (Családi istentisztelet az 1. osztályosok szolgálatával)
2015-04-12 Berze János Szikla hit (Zsoltár 18:47)
2015-04-12 Somogyi László Az Evangélium (Galata 1,7a)
2015-04-06 Berze János "Szeretsz-e engem?" (János 21,17b)
2015-04-06 Fehérvári Dávid Az a halott ember nincs itt, mert feltámadt (János 20,31)
2015-04-05 Berze János "Láttam az Urat!" (János 20,9)
2015-04-03 Berze János "Elvégeztetett!" (János 19,30b)
2015-04-05 Somogyi László Ami a halál utánról tudható (Lukács 16,19-31) (Feltámadásnapi temetői istentisztelet)
2015-04-05 Somogyi László Kit keresel? (János 20,15a) (Feltámadásnap - első ünnep)
2015-04-03 Somogyi László Mit tettél te? (János 19,23-24)
2015-04-03 Fehérvári Dávid A Kiszolgáltatott (János 19,16) (Nagypéntek délelőtti istentisztelet)
2015-03-29 Oláh Emil - Ruff Tamás Virágvasárnapi zenésáhítat a Helyőrségi Honvédzenekar szolgálatával
2015-03-29 Berze János Ki vagy te? (Máté 21,10-16)
2015-03-29 Somogyi László Akik az igazságból valók (János 18,37)
2015-03-25 Bódis Miklós Hogyan talál, amikor visszajön? (Lukács 18,8)
2015-03-24 Bódis Miklós Kenyerek és viharok (Márk 8,8-21)
2015-03-23 Bódis Miklós Megállni előtte (Zakariás 3,1-6)
2015-03-22 Bódis Miklós Miért Naámán? (Lukács 4,27)
2015-03-21 Somogyi László Közvetlen szeretet (János 16,24.26-27)
2015-03-21 Bódis Miklós A Fatia Negra (Lukács 19,1-10) (Családi istentisztelet a negyedikesek szolgálatával)
2015-03-15 Berze János Maradjatok Énbennem! (Ámósz 5,24)
2015-03-15 Somogyi László A Parancsolat (János 15,12)
2015-03-08 Berze János Az elveszett bárány (Lukács 19,10) (Az Olajfa Óvoda családi istentisztelete)
2015-03-08 Imre Bálint Ismeretlen az út? (János 14,5)
2015-03-08 Somogyi László Vajon mondta volna-e? (János 14,2.6)
2015-03-01 Berze János Maradj életben! (Ezékiel 16,6b)
2015-03-01 Imre Bálint Reménység, Istenhez vezető jelek (János 11:27.50-52)
2015-02-22 Berze János Isten bőkezűségéről (Filippi 4,19)
2015-02-22 Somogyi László Jobb nektek (János 11,49-50) (Böjt első vasárnapja)
2015-02-15 Berze János Ismerni Jézust (János 10,14) (Családi istentisztelet a 6. osztályosok szolgálatával)
2015-02-15 Somogyi László Béresként vagy pásztorként folytatod? (János 10,14)
2015-02-08 Berze János Vak voltam, de most már látok (János 9,11b)
2015-02-08 Somogyi László Ártatlanul viselt szenvedés (János 9,3)
2015-01-31 Nemes Gyula A hatalom (Máté 4,8-11)
2015-01-30 Iván Géza A hiúság (Máté 4,5-7)
2015-01-29 Závodi Zsuzsanna Az életszínvonal (Máté 4,1-4)
2015-02-01 Berze János Hisznek, nem hisznek? (János 7,31)
2015-02-01 Somogyi László Vádlóból vádlott (János 8,7-9)
2015-01-25 Berze János "Én feltámasztom őt az utolsó napon" (János 6,29b.39)
2015-01-25 Somogyi László Visszavonulsz? (János 6,63.65-66)
2015-01-18 Berze János Jézus az Atya Szava (János 5,23)
2015-01-18 Somogyi László Ami megóv a rossztól (Példabeszédek 16,6) (Családi istentisztelet a 7. osztály szolgálatával)
2015-01-11 Berze János Túl késő megváltozni? (Lukács 12,7b)
2015-01-11 Somogyi László Van már, aki segíteni akar rajtad! (János 5,7-8)
2015-01-04 Berze János A vőlegény barátja, a vőlegény és a menyasszony (Jelenések 19,9)
2015-01-04 Somogyi László Mit akarsz Tőle? (János 4,15-18)
2015-01-01 Berze János A Szabadító (János 3,36)
2014-12-31 Berze János Készenlét (Lukács 12,35-40)
2015-01-01 Somogyi László A növekedés titka (János 3,30)
2014-12-31 Somogyi László Nem felejtettél el valamit? (Zsoltár 103,1-18)
2014-12-28 Fehérvári Dávid Felülről való bölcsesség (Példabeszédek 3,13.18)
2014-12-26 Berze János Testté lett és közöttünk lakott! (János 1,14)
2014-12-26 Somogyi László Ítélet bizalmi alapon (János 5,24)
2014-12-24 Berze János Karácsonyi fegyverszünet (Lukács 2,1-7 Efézus 2,14) (Szentesti zenés istentisztelet)
2014-12-24 Berze János Isten családjának története (Máté 1,1 17-25. 2,7-12)
2014-12-25 Berze János Isten kegyelme megjelent közöttetek! (Titusz 2,11-14)
2014-12-25 Somogyi László Életre kelt, hogy életre keltsen (János 5,20-21)
2014-12-24 Somogyi László Teljes összhang (Példabeszédek 8,22-23.31)
2014-12-21 Berze János Nektek megtartótok lesz! (1. Korinthus 15,10-11)
2014-12-21 Somogyi László Üres fecsegés? (Lukács 24,11)
2014-12-14 Berze János és ifj. Szabó Balázs Budai úti zenés esték: Adventi barokk koncert (Ézsaiás 11,1-3)
2014-12-14 Berze János Nektek él! (1. Korinthus 15,4-8)
2014-12-14 Somogyi László Időben hagyd abba! (Lukács 22,51)
2014-12-07 Berze János Megjelent neked! (1. Korinthus 15,1-5a)
2014-12-07 Somogyi László Az utolsó nemzedék (Lukács 21,31-33) (Családi istentisztelet az Olajfa Óvoda gyermekeinek szolgálatával)
2014-12-01 Berze János Békesség néked! (2. Timótheus 1,7)
2014-11-30 Cseri Kálmán Kövesd mindenben! (Márk 6,20)
2014-11-29 Cseri Kálmán Készítsétek útját (Máté 11,2-10)
2014-11-28 Cseri Kálmán Akkor engedett neki (Máté 3,1-15)
2014-11-27 Cseri Kálmán Isten Báránya (János 1,29)
2014-11-23 Berze János Meggyőződünk, hogy meggyőzhessünk (1. Péter 3,15-17)
2014-11-23 Somogyi László A neheztelés veszedelme (Lukács 17,3-4)
2014-11-16 Berze János Megkeresett elveszettek (János 10,10b-11) (Családi istentisztelet a 2. osztály szolgálatával)
2014-11-16 Somogyi László A látvány, a haszon és a testi örömök (Lukács 14,21)
2014-11-16 Márkus Dániel Méltó vagy? (Máté 10,34-38) (A Dunaalmási Református Szeretetház vendégszolgálata)
2014-11-09 Berze János Kié a dicsőség? (Zsoltár 115,1) (hálaadás a Budai úti altemplomban 20 éve elindult istentiszteletekért)
2014-11-09 Somogyi László Békesség Istentől (Lukács 12,51)
2014-11-02 Berze János A nagyobb reménység (1. Korinthus 15,1.3-6)
2014-11-02 Somogyi László Tisztítótűz? (1. Korinthus 3,12-15)
2014-10-31 Somogyi László Nincs "is", és nincs "és", csak az Úr! (Lukács 10,21-22.38-42) (Reformációi ünnepi istentisztelet a baptista imaházban)
2014-10-26 Somogyi László Újonnan születés és megtérés (1. Péter 1,23)
2014-10-19 Berze János Bálványaink (ApCsel 5,29)
2014-10-19 Somogyi László Isten háborúja (2. Krónika 20,15) (Huszton, a testvérgyülekezeti találkozón elhangzott igehirdetés)
2014-10-12 Berze János Minden élő reménysége (János 20,28-29)
2014-10-12 Somogyi László Kik a Magasságos fiai? (Lukács 6,22.27.35) (Családi istentisztelet az 5. osztály szolgálatával)
2014-10-05 Berze János Egyedül a kegyelem lehet elég! (2. Korinthus 12,9)
2014-10-05 Dr. Gudor Botond Egymás terhét hordozzátok (Galata 6,1-5)
2014-09-28 Berze János Hogyan jársz? (Máté7,24-27)
2014-09-28 Somogyi László Könyörülj a kétkedőn! (Júdás 1,22-23)
2014-09-21 Fehérvári Dávid Isteni bölcsesség (Prédikátor 7,13-14)
2014-09-21 Berze János Az élők földjén (2.Mózes 13,20-22)
2014-09-21 Somogyi László Féleleműző szeretet (1.János 4,17-18)
2014-09-14 Berze János Jézus és gyermekei (Máté 18,3)
2014-09-14 Somogyi László Ismerem, vagy csak tudok róla? (1.János 2,3-5)
2014-09-07 Berze János Nem vagy elfelejtve! (Zsoltár 33,20)
2014-09-07 Somogyi László Mi a fontosabb? (Zsidók 12,16-17) (Az Olajfa Óvoda tanévnyitó istentisztelete)
2014-08-31 Talentum Református Általános Iskola Iskola - Szövetségessel (Zsidók 9,3-4) (tanévnyitó istentisztelet)
2014-08-31 Berze János Nem emberi (Zsidók 8,1-2)
2014-08-31 Somogyi László Egy végrendelethez halál kell (Zsidók 9,16-17.22)
2014-08-24 Berze János Emlékezetkiesés (Zsoltár 118,1)
2014-08-24 Fehérvári Dávid Kezdettől végig (Zsidók 3,12-14)
2014-08-24 Somogyi László Gaz sarok (Zsidók 6,4-6)
2014-08-17 Somogyi László Minden az uralma alatt áll (Zsidók 2,7-9)
2014-07-27 Berze János Jézus az igazi! (János 15,1.5)
2014-07-27 Somogyi László Ugyanazt kapod! (Efézus 3,6)
2014-07-20 Berze János Élő híd (Filippi 4,11)
2014-07-20 Somogyi László Ami hitelesít (2. Korinthus 12,6-9)
2014-07-13 Berze János Az élő Isten temploma (2. Korinthus 6,16b)
2014-07-06 Berze János Ami késik, nem múlik! (Habakuk 2,1)
2014-06-29 Somogyi László Amiben nincs különbség (Róma 11,32)
2014-06-29 Berze János Lásd a folyamatot! (2. Péter 1,8)
2014-06-22 Somogyi László A legcsodálatosabb (Zsoltár 73,1-3. 23-26) (Tanévzáró istentisztelet)
2014-06-22 Somogyi László Tervezz jót! (Róma 12,17.21)
2014-06-15 Berze János Hálaadás (Zsoltár 34,12-23) (Az Olajfa Óvoda 15. jubileumi évzárója)
2014-06-15 Berze János Nevelés példaadással (Efézus 6,1-10) (Hittanos tanévzáró)
2014-06-15 Somogyi László Elfogadható vagy? (Róma 10,10)
2014-06-14 Somogyi László Meglepetés (Róma 9,25-33) (Ballagási istentisztelet)
2014-06-09 Berze János Nagylelkű és gondoskodó az Isten (Efézus 3,20)
2014-06-08 Berze János Pünkösdi szükségek (ApCsel. 3,1-10)
2014-06-09 Somogyi László Lélekjelenlét (ApCsel. 10,38) (Pünkösdhétfő)
2014-06-08 Somogyi László A Lélek új rendje (Róma 7,6) (Pünkösdvasárnap)
2014-06-01 Berze János Fehérekké lehettek (Róma 3, Ézsaiás 1,18)
2014-06-01 Somogyi László Ő felmentett téged! (Róma 3,23-24.26) (Konfirmációi istentisztelet)
2014-05-29 Somogyi László Mindennél és mindenkinél feljebb! (Efézus 1,20-22) (Áldozócsütörtök délelőtti istentisztelet)
2014-05-25 Berze János Nóé és a kegyelmi szövetség (1. Mózes 9,9.12-13)
2014-05-18 Berze János, Szabó Adrienn, Szabó Balázs Zenésáhítat
2014-05-18 Berze János Fontossági lista (Róma 12,10-11)
2014-05-18 Somogyi László Ragaszkodás: valamihez valami helyett (Titusz 1,9)
2014-05-11 Berze János Boldogok lesztek, ha így cselekedtek! (János 13,17)
2014-05-11 Somogyi László Elhagyott?! (Jób 34,12-15)
2014-05-11 Tar Zoltán Vonzó vagy taszító az egyház? (Róma 2,1-8.23-24) (Ifjúsági istentisztelet - nem csak fiataloknak!)
2014-05-04 Somogyi László Borúra derű (Jób 29,23-24) (Anyáknapi istentisztelet)
2014-04-27 Berze János Jézus itt van köztünk (János 1,14)
2014-04-27 Somogyi László Kié lettek? (Ézsaiás 40,28) (Felnőtt konfirmáció)
2014-04-21 Berze János A Győztes (János 5,24a)
2014-04-20 Berze János "Ezzel mindent elmondtam!" (Máté 28,7)
2014-04-18 Berze János Életre keltett (Efézus 2,1-10)
2014-04-21 Somogyi László Mindez miért? (Lukács 24,46-48)
2014-04-20 Somogyi László Halott helyett az élőt! (Zsidók 9,14)
2014-04-18 Fehérvári Dávid Szerelmi vallomás (János 3,16)
2014-04-18 Somogyi László Ilyet tenni?! (Ézsaiás 64,3) (Nagypéntek délelőtti istentisztelet)
2014-04-13 Berze János Váradalmaink (Máté 21,8-13) (Virágvasárnapi családi istentisztelet az Olajfa Óvoda szolgálatával)
2014-04-13 Fehérvári Dávid Kiszolgáltatottság helyett (Róma 8,38-39) (Ifjúsági istentisztelet)
2014-04-13 Somogyi László Csak egy méltó van! (Jób 15,15) (Virágvasárnapi istentisztelet)
2014-04-09 Hajdú Szabolcs Koppány Az Úr beszéde megmarad örökre (1. Péter 1,22-25)
2014-04-08 Hajdú Szabolcs Koppány Légy bátor (Józsué 1,7-9)
2014-04-07 Hajdú Szabolcs Koppány Ellenerők: bűn és kegyelem (Róma 5,20-21)
2014-04-06 Hajdú Szabolcs Koppány Erők - ellenerők (Lukács 9,12-17) (Családi istentisztelet az 1. osztályosok szolgálatával)
2014-04-05 Somogyi László Aki győz (Jelenések 2,7) (Családi istentisztelet a 4. osztályosok szolgálatával)
2014-03-30 Berze János Nyugtalanság és kettős élet (Nehémiás 13,31b)
2014-03-30 Somogyi László Miért? (Jeremiás 29,11-12)
2014-03-23 Berze János Diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket (Róma 8,39)
2014-03-23 Somogyi László Igéretei ma is élnek! (Náhum 1,7-9)
2014-03-16 Bölcsföldi László Csendes csodák (ApCsel. 12,24)
2014-03-16 Somogyi László Tudd, hogy mit hiszel és mit nem! (Máté 24,23-25)
2014-03-16 Borsos Teréz A boldog szolga (Máté 24,46)
2014-03-09 Berze János 3 év, 3 hónap és 3 nap (ApCsel. 28,23b.31)
2014-03-09 Somogyi László Ő elcsábíthatatlan! És te? (Jakab 1,13-14)
2014-03-03 Berze János Reménység az eljövendőkhöz (Róma 8,18-30)
2014-03-03 Somogyi László Majdnem igaz (Máté 21,10-11)
2014-03-02 Polgár Tibor Hazavárlak! (Lukács 15,20.28)
2014-03-01 Polgár Tibor Mindenem a tiéd! (Lukács 15,25-32)
2014-02-28 Polgár Tibor Megtalálva (Lukács 15,20-24)
2014-02-27 Polgár Tibor Eltévedve (Lukács 15,11-19)
2014-02-23 Fehérvári Dávid Te mit kaptál az Istentől? (Máté 25,14-19) (Ifjúsági istentisztelet)
2014-02-23 Somogyi László Legyél gyermek! (Máté 18,2-3)
2014-02-16 Berze János Megmenekülés (Lukács 10,19-20)
2014-02-16 Somogyi László Az igazi kincs (Mi van az utitáskádban?) (Lukács 12,34) (Családi istentisztelet a 8. osztályosok szolgálatával)
2014-02-09 Berze János Félelem, hogy túl nagy kihívások elé állít az élet (Máté 14,27)
2014-02-09 Somogyi László Milyennek ismered Őt? (Máté 13,54-56)
2014-01-25 Somogyi László Együtt... Krisztushoz tartozunk (?) (Máté 10,34-39) (imaheti alkalom)
2014-02-02 Berze János Félelem a legrosszabbtól (Márk 14,32-42)
2014-02-02 Somogyi László Az igazi jel (Máté 12,38-41)
2014-01-26 Fehérvári Dávid Aki mindvégig kitart (Máté 11,2-6)
2014-01-26 Somogyi László Kereszthordozás (Máté 10,38-39)
2014-01-26 Berze János Ki a nagy Isten országában? (Márk 8,21 9,45)
2014-01-19 Berze János Igazság éhség (Máté 5,6) (Családi istentisztelet a 6. osztály szolgálatával)
2014-01-19 Somogyi László Az igazi szükség (Máté 9,5-6) (Családi istentisztelet az 5. osztály szolgálatával)
2014-01-12 Berze János Félelem a jelentéktelenségtől (Máté 10,29-31)
2014-01-12 Somogyi László Megváltoztatott szív (1. Sámuel 10,9)
2014-01-05 Ellenbruckné Kiss Aranka Veled az Isten? (1. Sámuel 4,3)
2014-01-05 Fehérvári Dávid Meghalni a bűnnek és élni Krisztusnak (Róma 6,1-4; 11-13)
2014-01-01 Berze János Megragadott a Krisztus (Filippi 3,12)
2013-12-31 Berze János Bizonytalan vállalkozás (Jeremiás 29,4-14)
2014-01-01 Somogyi László Lesz-e változás? (1. Sámuel 1,4-5)
2013-12-31 Somogyi László Ítélet és bíztatás (Malakiás 3,1-6)
2013-12-29 Somogyi László Látod-e szeretetének jeleit? (Malakiás 1,2-3)
2013-12-26 Berze János Jelenlét (1. János 1,1-9)
2013-12-26 Somogyi László Elmúlhatatlan Élet érkezett! (2. Timótheus 1,9-10)
2013-12-25 Berze János Elődbe adtam az Életet (Lukács 2,11-12)
2013-12-24 Berze János Csodálkoztak rajta (Lukács 2,21-40) (zenés esti istentisztelet)
2013-12-24 Berze János Gondold végig magadban (Máté 1,18-2,2)
2013-12-25 Somogyi László Hogyan imádjam? (Máté 2,11)
2013-12-24 Somogyi László Az Imádnivaló (1. Mózes 3,15)
2013-12-22 Berze János Félelem, hogy mi lesz a családunkkal (Lukács 8,40-56a)
2013-12-22 Somogyi László Ideiglenes, de rendkívül fontos! (2. Péter 3,9-10)
2013-12-15 Berze János Félelem a válságtól (Máté 6,25.32-33)
2013-12-15 Somogyi László Kell-e az Úr közelsége? (Zsoltár 145,18)
2013-12-08 Fehérvári Dávid Melyik szerepet fogod játszani? (Lukács 21,25-28)
2013-12-08 Somogyi László A legnagyobb Név és a legnagyobb Szó (Zsoltár 138,2)
2013-12-01 Berze János Isten kegyelmének forrása nem fogyott el (Máté 9,1-8)
2013-12-01 Somogyi László Bejöhet hozzád? (Jakab 1,21-22) (az Olajfa Óvoda adventi családi istentisztelete)
2013-11-24 Anda Tibor és Sipos Tamás A rettentő helyzet kísértete (Máté 14,22-23) (keresztelő és igehirdetés)
2013-11-24 Somogyi László Minden a terv szerint! (János 19,28-30)
2013-11-17 Berze János Tudtak adni (Máté 14,19b) (Családi istentisztelet a 2. osztályosok szolgálatával)
2013-11-10 Berze János Az élet lelkének törvénye (Róma 8,2)
2013-11-17 Berke Sándor Békesség Megváltóval és Megváltó nélkül (János 5,9-16)
2013-11-17 Berke Sándor Akinek van Szabadítója (János 5,5-9) (Családi istentisztelet a 3. osztályosok és szüleik szolgálatával)
2013-11-16 Berke Sándor 38 éve béna, és embere sincs... (János 5,5-7)
2013-11-15 Berke Sándor Ünnep nélküli ünnep (János 5,1-4) (bizonyságtétel és igehirdetés)
2013-11-03 Berze János Mennyei polgárjog (Filippi 3,20-4,1)
2013-11-03 Somogyi László A szívet törő Ige (2. Krónika 34,27)
2013-10-27 Berze János Ő életre kelt (Jeremiás 7,1-7)
2013-10-27 Somogyi László Utód vagy gyermek? (Róma 9,7-8) (Gyulafehérvári Bethlen ünnepség istentisztelete)
2013-10-20 Berze János Hiszel az Istenek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta?? (ApCsel. 27,25)
2013-10-20 Somogyi László Elismerés felülről (2. Krónika 21,7.20)
2013-10-11 Dr. Balla Péter Államalapítónk és a Szentírás
2013-10-13 Berze János és Bányai László Hálaadás a Budai úti templom alapkőletételének 20. évfordulóján
2013-10-12 Dr. Molnár Róbert Te kiben bízol még? Közélet és Krisztus hit (bizonyságtétel)
2013-10-12 Dr. Molnár Róbert A család biztos kezekben (bizonyságtétel)
2013-10-13 Berze János Hálából önként (Nehémiás 11,2)
2013-10-13 Somogyi László Kevesled? Sokallod? (2. Krónika 14,10)
2013-10-06 Berze János A lelki ember belső harca (Róma 7,4)
2013-10-06 Somogyi László Mennyei Kezesem (János 3,35-36)
2013-09-29 Berze János A világ szerint mindez bolondság (ApCsel 26,25b.25c)
2013-09-29 Somogyi László Isten népe és te (1. Krónika 29,3)
2013-09-22 Somogyi László Vallj színt! (2. Timótheus 1,8-9)
2013-09-15 Somogyi László A helyes imádatért küzdj! (1. Timótheus 4,7-10)
2013-09-15 Berze János A halálból élet lesz (Róma 6,11)
2013-09-08 Somogyi László Mikor szeret? (2. Thesszalonika 3,13-15) (az Olajfa Óvoda évnyitó istentisztelete)
2013-09-08 Varga Tünde Hűsége nem szűnik meg (Ézsaiás 54,10)
2013-09-01 Berze János Egy bizonyos meghalt Jézusról, aki él (ApCsel. 25,19)
2013-09-01 Somogyi László Miért cselekedjünk jót? (Zsoltár 81,14-17)
2013-08-25 Berze János Milyen példát mutatsz? (1. Timótheus 4,12b)
2013-08-25 Somogyi László Megmentett! (Márk 16,14-16)
2013-08-18 Berze János Hitben járni (Zsidók 10,37)
2013-08-18 Somogyi László Mennyei tanácsteremben (Zsoltár 50,14-15.23)
2013-07-21 Berze János Ne feledd Istened! (5. Mózes 8,7-18)
2013-07-21 Somogyi László Diktálsz vagy hiszel? (Márk8,12)
2013-07-14 Berze János Vígasztaljátok népemet (Zsidók 10,35-38)
2013-07-14 Somogyi László Jézussal szabadságon (Márk 6,31)
2013-06-30 Berze János Az utolsók is elsők (Máté 20,1-16)
2013-06-30 Somogyi László Az Úr jelleme (Ézsaiás 53,10)
2013-06-23 Berze János Szívből kiinduló élet (Példabeszédek 4,17-27)
2013-06-23 Somogyi László Sem a többség, sem a szakemberek nem tudják (ApCsel. 27,10-11)
2013-06-16 Berze János Benne élnek (Filippi 3,7-10)
2013-06-16 Somogyi László Ha komolyan gondolod... (ApCsel. 24,24-25)
2013-06-09 Berze János Hallottál a feltámadásról? (ApCsel. 24,14.21b)
2013-06-09 Somogyi László Nem volt oktatója, sem tanácsadója! (Ézsaiás 40,13-14.28-31) (Hittanos tanévzáró)
2013-06-02 Berze János Szólsz hozzám Istenem (Lukács 19,1-10) (Óvodai évzáró)
2013-06-02 Somogyi László Virágzó ország (Ézsaiás 35,6-9)
2013-05-26 Berze János Értékes vagy (Máté 9,9-13) (Gyermeknapi műsor)
2013-05-26 Somogyi László Reménység a fenyegetettségben (Ézsaiás 30,15.18)
2013-05-20 Sípos Előd Zoltán Élet a Lélek által... (Róma 8,9-13)
2013-05-20 Berze János Megmenekülés (Róma 10,4-17)
2013-05-19 Sípos Előd Zoltán Egy üzletasszony megtérése (ApCsel. 16,11-15)
2013-05-19 Berze János Pünkösd, az újjászületésnap (ApCsel 1,8)
2013-05-20 Somogyi László Amire a Lélek nemet mond (ApCsel. 16,6-7) (Pünkösdhétfő)
2013-05-19 Somogyi László Az Igazság Lelke (János 14,15-17) (Pünkösdvasárnap)
2013-05-12 Berze János Megerősítés (Lukács 15,11-24) (Konfirmációi istentisztelet)
2013-05-12 Somogyi László Dühöngők és örvendezők (ApCsel. 13,47-52) (utána keresztelő)
2013-05-09 Somogyi László Isten jobbján (Efézus 1,20-21) (Áldozócsütörtöki istentisztelet)
2013-05-05 Berze János Lelki kenyér és az élet vize (Nehémiás 9,15a)
2013-05-05 Somogyi László Ne az embereket, hanem a lelkeket különböztesd meg! (ApCsel. 11,12a.18)
2013-04-28 Berze János Isten előtt jó lelkiismerettel (ApCsel. 23,1.7)
2013-04-28 Somogyi László Már semmi sem akadályoz! (ApCsel. 8,35-36) (Felnőtt konfirmáció)
2013-04-21 Varga Zsolt A Szentlélek bizonyságtétele (1. Korinthus 2,9-16) (Családi istentisztelet a harmadikosok szolgálatával)
2013-04-22 Somogyi László Mi a dolgunk a világban? (ApCsel. 6,7) (Családi istentisztelet a hetedikesek szolgálatával)
2013-04-20 Varga Zsolt Ő az, aki veled beszél! (János 9,37)
2013-04-19 Varga Zsolt Ő a te gyógyítód! (János 9,1-7)
2013-04-18 Varga Zsolt Sár a szemeden (János 9,7)
2013-04-14 Takács Ferenc Sikeres vállalkozó vagy áldott misszionárius? (bizonyságtétel)
2013-04-14 Száva Lajos Szélhámosból Isten gyermekévé (élő illusztráció a délelőtti igehirdetéshez)
2013-04-14 Somogyi László Nem tehetjük! (ApCsel. 4,19-20) (Ovodai családi istentisztelet)
2013-04-07 Somogyi László Van-e látásod? (ApCsel. 2,17.23-24)
2013-04-01 Berze János Meglátták és Ő hozzájuk lépett (Máté 28,17-18.20)
2013-03-31 Fehérvári Dávid Húsvéti örömhír (Márk 16,1-16)
2013-03-31 Berze János Úgy történt, ahogy megmondta nektek! (1. Korinthus 15,54-55)
2013-03-29 Berze János Győzelmi kiáltás (Máté 27,50-51)
2013-04-01 Somogyi László Elváltozunk! (1. Korinthus 15,51) (Húsvét-hétfő)
2013-03-31 Somogyi László Találkozunk! (1. Korinthus 15,29.34) (Húsvét-vasárnap)
2013-03-29 Varga Tünde Ugyanazon ítélet alatt (Lukács 23,40)
2013-03-29 Somogyi László A mi bűneinkért (1. Korinthus 15,3) (Nagypéntek)
2013-03-24 Berze János Virágvasárnapra mindenkinek (János 12,9-19)
2013-03-24 Somogyi László Hogyan látod Őt? (János 1,14) - HK XI. Úrnapja
2013-03-17 Somogyi László Haszonlesésből vagy szeretetből? (Jób 1,12) - HK X. Úrnapja
2013-03-17 Varga Tünde Keresztyén szabadság (1. Kor. 9,19.27) (ifjúsági istentisztelet)
2013-03-17 Berze János A kegyelem áldásai (Róma 5,1-3)
2013-03-10 Berze János Lelki ébredés (Nehémiás 9,2b-3c)
2013-03-10 Fehérvári Dávid A láthatóvá váló hit (Ezsdrás 8,21-23)
2013-03-10 Somogyi László Javamra van! (Zsoltár 103,13) - HK IX. Úrnapja
2013-03-03 Berze János Kiválasztott téged (ApCsel. 22,14)
2013-03-03 Somogyi László Nem elméleti hit - HK VIII. Úrnapja (2. Korinthus 13,13)
2013-02-24 Somogyi László A hit emberei - HK VII. Úrnapja (Zsidók 10,39)
2013-02-24 Berze János Ami majd végül beszámít (Róma 4,3.23-25)
2013-02-24 Nemes Gyula Szeretetben összeforrva (Lukács 24,31)
2013-02-23 Habléné Nagy Viktória Új élet új alapokon (Zsoltár 37,5)
2013-02-22 Habléné Nagy Viktória Isten ígéretei (4. Mózes 23,19)
2013-02-21 Habléné Nagy Viktória Az elveszett bizalom (1. Mózes 3,1)
2013-02-17 Berze János Nehémiás és a belső ellenség (Nehémiás 5,9)
2013-02-17 Somogyi László HK VI. Úrnapja - Mennyei Barát (1. Tim. 2,5) (Családi istentisztelet a 6. osztályosok szolgálatával)
2013-02-16 Németh Tamás Miért lényegesek a hitvallások? (A Hitvallás éve - 450 éves a Heidelbergi Káté)
2013-02-10 Nemes Gyula A legjobb döntés az életben (Galata 6,14-15)
2013-02-10 Somogyi László HK V. Úrnapja - Elég! (2. Korinthus 12,9)
2013-02-03 Berze János Vallásháború (ApCsel. 21,35-36)
2013-02-03 Somogyi László HK IV. Úrnapja - Irgalmas és igazságos (2. Mózes 34,6-7)
2013-01-27 Varga Tünde Istennek tetszeni (Galata 1,10-16) (ifjúsági istentisztelet)
2013-01-27 Somogyi László HK III. Úrnapja - Diadal a fullánk felett (1. Korinthus 15,56-57)
2013-01-20 Berze János Áldottak és átkozottak (Jób 12,5)
2013-01-20 Somogyi László HK II. Úrnapja - Nevelőnk célja (Galata 3,24) (Családi istentisztelet az elsősök szolgálatával)
2013-01-13 Somogyi László Heidelbergi Káté I. Úrnapja - Kié vagyok? (1. Kor. 6,19)
2013-01-13 Berze János Lelki látás (Efézus 1,7)
2013-01-06 Berze János Keresd a bölcsességet (Példabeszédek 3,13)
2013-01-06 Somogyi László Szép kilátások (?)(!) (2. Királyok 6,6)
2013-01-01 Berze János Isten igent mondott! (Nehémiás 8,10)
2013-01-01 Somogyi László Hogyan állsz a jövődhöz? (Lukács 21,31)
2012-12-31 Berze János Szembenézés a mulandósággal (Zsoltár 39,5)
2012-12-31 Somogyi László Hogyan állsz a múltadhoz? (Filippi 3,14)
2012-12-30 Somogyi László Mit mondott az Ige? (1. Királyok 22,32)
2012-12-30 Berze János Szabadság és tisztelet (1. Péter 2,9-17)
2012-12-26 Berze János Közösség az Atyával és a Fiúval (1. János 1,1 - 2,2)
2012-12-26 Somogyi László "Istenkék" vagy az Úr Jézus? (Zsoltár 96,5.8)
2012-12-25 Berze János Üzenet az Úrtól (Zsidók 1,1-9)
2012-12-24 Berze János A kegyelem pillanata (2) (Lukács 2,1-20) (esti istentisztelet)
2012-12-24 Berze János A kegyelem pillanata (Lukács 2,1-20)
2012-12-25 Varga Zsolt A Krisztus titka (Kolossé 1,21-28) (pápai negyedéves legátus szolgálata)
2012-12-25 Somogyi László Fényben vagy árnyékban? (János 12,46)
2012-12-24 Somogyi László Meglátogatásod ideje (Máté 1,18-25; Lukács 19,42.44)
2012-12-23 Berze János Szabadító találkozás (Kolossé 3,12-13)
2012-12-20 Berze János Ami Isten szívét megörvendezteti (1. Ján. 4,7-12) (a Csitáry Zeneiskola adventi koncertje)
2012-12-19 Berze János Imádságod legyen konkrét (Mk. 10,51) (a Canticum Novum Női Kar és a Comenius Ált. Iskola közös adventi koncertje)
2012-12-23 Varga Tünde Az uralom az ő vállán lesz (Ézs. 9,1.5) (előtte keresztelő)
2012-12-21 Somogyi László Örömmel befogadta! (Lukács 19,1-10) (a Talentum Iskola karácsonyi ünnepsége)
2012-12-20 Somogyi László Kívánság Karácsonyra (Lukács 18,35-43) (az Olajfa Óvoda karácsonyi ünnepsége)
2012-12-16 Csikós Mihály Gyermek-karácsonyi ünnepség (Lukács 2,11)
2012-12-16 Berze János Szabadulás az elveszettségből élő reménységre (Ézsaiás 49,8-16a Efézus 2,1-2a)
2012-12-16 Somogyi László Mit talál nálad? (Lukács 18,7-8)
2012-12-09 Berze János Szabadulás és újjáteremtés (Jelenések 21,5b)
2012-12-09 Varga Tünde Legyen feszültségmentes Advented! (Malakiás 3,24) (ifjúsági istentisztelet)
2012-12-09 Somogyi László Akire érdemes várni! (1. Péter 1,13)
2012-12-02 Berze János Szabadulás a sötétség hatalmából (Kolossé 1,13-14)
2012-12-02 Ujvári Sándor Csaba Jézus, a vihar Ura (Máté 8,23-27)
2012-12-02 Somogyi László Kész meglepetés! (Lukács 12,40) (Advent első vasárnapi családi istentisztelet az Olajfa Ovoda ovisainak és szüleinek szolgálatával)
2012-11-25 Somogyi László Mi a te dolgod? (Lukács 10,5-6)
2012-11-25 Berze János Isten előtt egyenlően (Róma 3,22-26)
2012-11-18 Berze János Nehémiás harca (Nehémiás 4,1-3) (családi istentisztelet a 8. osztályosok szolgálatával)
2012-11-18 Ujvári Sándor Csaba Kivételes hit (Máté 8,8)
2012-11-18 Somogyi László Melyik osztályba jársz? (Zsoltár 16,5-6) (családi istentisztelet az 5. osztályosok és szüleik szolgálatával)
2012-11-15 Sebestyén Győző Az, akinek minderre a legnagyobb szüksége volt (Márk 5,25-42)
2012-11-14 Sebestyén Győző A te hited megtartott téged (Márk 5,25-34)
2012-11-13 Sebestyén Győző Én vagyok az! (Márk 5,25-30)
2012-11-12 Sebestyén Győző Én is meggyógyulhatok! (Márk 5,21-28)
2012-11-10 Berze János Keresztút (ApCsel. 21,13)
2012-11-10 Ujvári Sándor Csaba A testvéri intés (Máté 18,15-20)
2012-11-11 Sebestyén Győző Gyógyító a tengeren túlról (Márk 5,21-24)
2012-11-04 Berze János Ne dicskedj és ne ítélkezz! (Róma 2,11)
2012-11-04 Somogyi László Meddig értesz egyet? (Lukács 4,21-22)
2012-11-04 Ujvári Sándor Csaba Örök életünk van Jézus Krisztusban! (1. János 5,11-12)
2012-10-31 Somogyi László Atyánk dolgai (Lukács 2,49) (Reformációi ünnepi istentisztelet)
2012-10-28 Somogyi László Amikor az Úr felejt (Ézsaiás 43,25)